Anne-Karin Rime blir Legeforeningens nye president

Hun tar dermed over toppvervet etter Marit Hermansen. Landsstyret har også valgt Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen, som ny visepresident.
Anne Karin Rime
TAKK FOR TILLITEN: Anne-Karin Rime, Legeforeningens nyvalgte president, ser fram til å ta fatt på oppgavene. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff.

På landsstyremøtets første dag debatterte president- og visepresidentkandidatene om hvem som skulle få landsstyrets tillit fra og med 1. september i år. Onsdag 2. juni gikk landsstyret til valg.

Til vervet som president stilte Anne-Karin Rime, innstilt av valgkomiteen, og Bjørg Bakke. Rime er anestesilege og leder i dag Overlegeforeningen, Bakke er fastlege og har tidligere ledet Norsk medisinstudentforening.

For første gang i historien ble valget gjennomført digitalt, der det ble klart at Rime velges som ny president med flertallet av stemmene.

– Hjertelig takk for tilliten. Dette er utrolig, og jeg møter oppgavene jeg står overfor med ærefrykt. Jeg gleder meg! sa den påtroppende presidenten.

Vervet som visepresident sto mellom Kristin Utne, leder for Yngre legers forening, og Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen. Etter votering ble det klart at Nils Kristian Klev blir ny visepresident, med 80 mot 67 stemmer.

– Takk til Kristin for god konkurranse hele veien. Jeg gleder meg og er sikker på at vi vil samarbeide godt fremover. Og takk for tilliten, sa Klev.

Anne-Karin Rime og Nils Kristian Klev

Landsstyret har valgt følgende til å utgjøre Legeforeningens nye sentralstyre, for perioden 2021 – 2023:

President: Anne Karin Rime

Visepresident: Nils Kristian Klev

Styremedlemmer

Kristin Kornelia Utne, leder av Yngre legers forening

Geir Arne Sunde, nestleder i Overlegeforeningen

Ingeborg Henriksen, nestleder i Yngre legers forening

Marit Karlsen, styremedlem i Allmennlegeforeningen

Ståle Clementsen, styremedlem i Overlegeforeningen

Ole Johan Bakke, styremedlem i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Kristin Hovland, leder av Oslo legeforening

Varamedlemmer:

1. Tobias Solli Iveland, styremedlem i Sør-Trøndelag Legeforening

2. Lindy Jarosch von Schweder, styremedlem i Overlegeforeningen

3. Peter Christersson, styremedlem i Allmennlegeforeningen

Det nye sentralstyret trer i kraft 1. september.