2021

Ny veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap

Veilederen gir anbefalinger om oppnevning, rolle og honorering av fastleger i helsefellesskapene som nå etableres i helseforetakenes opptaksområder.
Nils Kristian Klev
GLAD FOR NY VEILEDER: Fastlegene får en viktig rolle i helsefellesskapene. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Torsdag 17. juni la Legeforeningen og KS fram en ny veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskapene.

– Vi støtter intensjonen med helsefellesskapene og synes det er positivt at de skal prioritere fire særlig sårbare pasientgrupper, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

– Fastlegenes besitter en kompetanse som er avgjørende for å få til god samhandling. Derfor er det viktig at fastlegene deltar i systemarbeidet som kreves for å gi omsorgsfull hjelp til de med aller størst behov.

Fastlegene skal delta på alle tre nivåer i helsefellesskapene, partnerskapsmøtet, strategisk samarbeidsutvalg og faglige samarbeidsutvalg. Fastlegerepresentantene skal foreslås av sine kolleger og arbeidet honoreres.

Veilederen er tilgjengelig nederst i denne saken.