2021

Forventer tredje vaksinedose

– Vi forventer at helsepersonell prioriteres for en tredje vaksinedose så fort en eventuell anbefaling foreligger, sier president Anne-Karin Rime.
Samfunnspolitisk avdeling
1. oktober 2021
Anne Karin Rime
Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff.

FHI jobber med å gjennomgå kunnskapsgrunnlaget for vurdering av en tredje vaksinedose. Skal en tredje vaksinedose tilbys befolkningen generelt eller er det kun utsatte grupper i befolkningen som bør ta en tredje dose?

– I vår dialog med FHI og Helsedirektoratet er vi opptatt av å få en avklaring om helsepersonell bør tilbys en tredje dose. Vurderinger knyttet til om en tredje dose kan redusere faren for å smitte pasienter og sikre god ivaretagelse av det enkelte helsepersonell, herunder også eventuelle bivirkninger, er avgjørende, understreker Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen.

Legeforeningen er fortløpende i dialog med både sine yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger, med helsemyndighetene og relevante parter i arbeidslivet. Helt siden utbruddet traff Norge, har foreningen jobbet for å ivareta medlemmenes helse og sikkerhet, samt bidra i mange krevende faglige spørsmål.

– Vi har blant annet vært tydelige på, og fått gjennomslag for, at helsepersonell må prioriteres for vaksine. Tidlig i utbruddet krevde vi bedre informasjon fra helsemyndighetene og bedre tilgang på nødvendig smittevernutstyr, sier Rime.