2021

Rett til juridisk bistand i Norden

Medlemmer av Legeforeningen har rett til juridisk bistand i Danmark, Sverige, Finland og Island ved kortere arbeidsopphold.
Bilde av lovbøker
SAMARBEIDSAVTALE: For å ha rett til bistand er det en forutsetning at arbeidet i et annet nordisk land er midlertidig og at det ikke overstiger tre måneder. Foto: Mikhail Pavstyuk /Unsplash

I oktober undertegnet presidentene i de nordiske legeforeningene en oppdatert og revidert avtale om juridisk samarbeid. For å ha rett til bistand er det en forutsetning at arbeidet i et annet nordisk land er midlertidig og at det ikke overstiger tre måneder. Rettighetene gjelder også hvis du har spørsmål i forkant av at en arbeidsavtale blir inngått.

Hvis du har inngått en avtale som innebærer flere oppdrag av kortere varighet, mister du retten til bistand hvis den sammenlagte varigheten av arbeidet i løpet av 24 måneder utgjør mer enn tre måneder. Grunnen til denne begrensningen er at leger som i et noe større omfang tar arbeid i et annet nordisk land, bør søke medlemskap i dette landets legeforening.

Rett til samme standard

Samarbeidsavtalen innebærer at leger som er medlem av en av de nordiske legeforeningene og som oppfyller disse vilkårene, har krav på samme standard på den juridisk bistand som medlemmene i den nasjonale legeforeningen.

Hvis ditt arbeidsengasjement ikke oppfyller disse vilkårene, må du melde deg inn i legeforeningen i det nordiske landet der du arbeider, for å ha rett til juridisk bistand i den nasjonale legeforeningen.

Samarbeidsavtalen forplikter også de nordiske legeforeningene til å legge til rette for at leger fra andre nordiske land kan søke om medlemskap, og at et slikt medlemskap skal inkludere muligheten til å tegne en ansvarsforsikring.

Ansvarsforsikring

Den norske Legeforeningen tilbyr allerede sine medlemmer muligheten til å tegne en frivillig ansvarsforsikring for 400 kroner per år. Denne forsikringen gjelder også erstatningsansvar som inntreffer i Norden uten at det er satt en tidsmessig begrensing. Dette betyr at leger som har tegnet denne ansvarsforsikringen via Legeforeningen uansett er dekket ved arbeid i andre nordiske land.

Dersom du har behov for å vite mer om innholdet i samarbeidsavtalen, kan du kontakte avdelingen for Jus- og arbeidsliv i Den norske legeforening på følgende e-post-adresse: legeforeningen@legeforeningen.no. Dersom du allerede jobber i et annet nordisk land og har behov for juridisk bistand, må du kontakte legeforeningen i det landet hvor du arbeider.