Spekter og Legeforeningen i forhandlinger om årets lønnsoppgjør

Fredag 28. mai møttes Legeforeningen og Spekter til forhandlinger om årets mellomoppgjør for legene i helseforetakene.
Anne-Kari Bratten og Marit Hermansen .
KREVER REALLØNNSVEKST: Anne-Kari Bratten og Marit Hermansen er i gang med forhandlingene. Foto: Legeforeningen.

– Legeforeningen forventer reallønnsvekst for sine medlemmer, understreket president Marit Hermansen i sin innledning og begrunnet dette med legenes særskilte rolle og ansvar i helseforetakene.

Hermansen pekte videre på at legene ikke har fått mulighet til kompetanseutvikling det siste året, blant annet gjennomføring av kurs til spesialistutdanningen. Dette innebærer sparte utgifter for sykehusene, men forsinkelse i progresjonen i spesialiseringen for svært mange av Legeforeningens medlemmer. Dette vil igjen kunne få negative lønnsmessige konsekvenser.

Legeforeningen krever sentrale forhandlinger for leger i spesialisering og legespesialister. For øvrige medlemmer, deriblant medisinstudenter med og uten lisens, krever foreningen lokale forhandlinger.

Spekters forhandlingsleder Anne-Kari Bratten benyttet anledningen i sin innledning til å takke legene for godt samarbeid lokalt og vilje til endring i den vanskelige situasjonen sykehusene har vært i.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør der det i utgangspunktet kun skal forhandles om økonomi. Som følge av situasjonen rundt pandemien høsten 2020, var det enighet om å utsette de lokale B-delsforhandlingene. Det innebærer at det åpnes for full revisjon av B-delene denne våren.