Urimelige forskjeller i fjorårets lønnsoppgjør

Akademikerne og Legeforeningen har i flere år pekt på problemer med frontfaget. Problemene forsterkes når privat sektor ikke følger opp sin egen ramme for lønnsoppgjøret.
MH
AVGJØRENDE: Det er helt avgjørende at sykehusene ikke blir hengende etter lønnsmessig, sier Marit Hermansen. Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

– Dette er urimelig, og vi forventer at skjevheten rettes opp i årets oppgjør. Det må være rom for lønnsvekst også i offentlig sektor. Dette gjelder særlig i helsetjenesten, som sliter med rekruttering av personell og der arbeidsbelastningen er stor, sier president Marit Hermansen.

I fjorårets oppgjør ble moderasjon fremhevet som viktigere enn noen gang på grunn av utfordringer knyttet til pandemien. Frontfagsrammen ble beregnet til 1,7 prosent, men nå viser de foreløpige TBU-tallene at rammen ble 2,25 prosent.

Tallene som ble presentert i går bekrefter at frontfaget ikke fungerer. Konkurranseutsatt privat sektor fører an og definerer nivået på lønnsoppgjørene, men har likevel bevilget seg en lønnsutvikling langt utover det som ble signalisert i oppgjøret. Sykehusene har på sin side vist moderasjon og forholdt seg lojalt til frontfaget, til tross for den ekstra belastningen og innsatsen som er lagt ned under pandemien.

Akademikerne og Legeforeningen er bekymret over hvordan lønnsoppgjørene har utviklet seg, der frontfaget oppleves som en tvangstrøye.

– De offentlige sykehusene er helt avhengig av tilstrekkelig bemanning og kompetanse, noe som særlig har blitt tydelig det siste året. Det er derfor helt avgjørende at sykehusene ikke blir hengende etter lønnsmessig, påpeker Hermansen.

Les mer på Akademikernes side