Nils Kristian Klev gjenvalgt som leder av Allmennlegeforeningen

Under allmennlegenes digitale våruke var det i år klart for valg av nytt styre i Allmennlegeforeningen.
Nils Kristian Klev
GJENVALG: Nils Kristian Klev skal lede Allmennlegeforeningen i to nye år. Foto: Legeforeningen

Nils Kristian Klev stilte til gjenvalg som leder i foreningen, uten motkandidater. Med fornyet tillit fra landsrådsdelegatene er Klev klar for to nye år.

Klev erklærte også at han stiller som kandidat til visepresidentvervet i Legeforeningen. Valget av nytt sentralstyre vil finne sted under Legeforeningens landsstyremøte i juni.

I tillegg til ledervervet ble det valgt inn nye medlemmer til styret i Allmennlegeforeningen. De ulike kandidatene ble presentert onsdag, før delegatene gikk til valg.

Det nye AF-styret er dermed følgende:

Leder: Nils Kristian Klev, Nestleder: Marit Karlsen

Styrerepresentanter: Hans-Christian Myklestul, Marit Tuv, Peter Christersson, Kari Svenkerud Fresvik, Bernard Holthe og Christine Agdestein

Vararepresentanter: 1. Ivar Halvorsen 2. Nina Wiggen 
3. Lise Birthe Pilegaard Figenschou

Samme dag ble også nytt ALIS-utvalg for 2021-2023 enstemmig vedtatt:

Leder: Lars Christian Lervik. Styremedlemmer: Oda Sunde Strand, Åsne Flatland, Kari Svenkerud Fresvik

Helsepolitisk debatt: Handlingsplanen – ett år senere

Tirsdag 27.4 ble vårukas helsepolitiske debatt avholdt, ledet av Markus Moe, ansvarlig redaktør i Dagens Medisin. Et bredt helsepolitisk panel diskuterte regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten – ett år etter.

President Marit Hermansen sa i sin innledning til debatten at hun holdt sitt innlegg med stor grad av alvor, sinne og frustrasjon over måten fastlegeordningen har blitt fulgt opp på.

- Fastlegeordningen renner ut mellom fingrene våre, mens staten står og ser på. For oppskriften har vi, den ligger i handlingsplanen. Den mangler bare pengene, sa presidenten.

Invitert til helsedebatten var også statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke. Hun erkjente utfordringene i fastlegeordningen, og at regjeringen derfor har forpliktet seg til å følge opp handlingsplanen. Men både den politiske opposisjonen og leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, mener planen ikke har lykkes så langt.

- Så langt er det lite som tyder på at handlingsplanen evner å beholde og rekruttere fastleger. 114 000 står nå uten fast lege – en økning på 45 prosent på ett år. Fastlegeordningen er i fritt fall. Å rydde opp etter en kræsjlanding vil gi en langt større kostnad. Dette har ingen av oss har råd til, sa Klev.

Et samlet politisk panel fra Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Frp slo under debatten fast at det fortsatt er altfor stor ustabilitet i fastlegeordningen, for stor arbeidsbelastning og rekrutteringsutfordringer i kommunene.

Panelet bestod av Maria Jahrmann Bjerke (Høyre), Ingvild Kjerkol (Ap), Sylvi Listhaug (Frp) og Kjersti Toppe (Sp).