VALGDEBATT: Lover nasjonal ALIS-ordning

Helt i innspurten av årets stortingsvalgkamp inviterte Legeforeningen til debatt om fremtidens helsetjeneste i Legenes hus i Oslo. I panelet stilte helseminister Bent Høie (H), Ingvild Kjerkol (Ap), Kjersti Toppe (Sp) og Nicholas Wilkinson (SV).

Legeforeningen ønsket med debatten å utfordre politikerne på hvilken helsetjeneste vi skal ha i årene som kommer. Dersom tilgangen på nødvendig helsehjelp fortsatt skal være uavhengig av bosted og lommebok, haster det med nødvendige tiltak.

Rime utfordret politikerne

Før politikerne fikk ordet innledet president Anne-Karin Rime.

– Legeforeningen har i løpet av denne valgkampen vært opptatt av ett viktig spørsmål: Hvordan skal vi sikre et sterkt offentlig helsevesen, også i fremtiden? De ansatte i helsetjenesten gjør hver dag en enorm innsats for pasientene, men de er under hardt press. Presset kommer tydelig frem i de to temaene vi skal diskutere i dag: Fastlegeordningen og psykisk helsevern. Legeforeningens legebarometer viser at 66 prosent av norske kommuner varsler om utfordringer med å rekruttere fastleger, og samtlige helseforetak har i det siste året hatt problemer med å få tak i nok psykiatere. Dette viser bare noen av utfordringene vi står overfor, påpekte Rime, før hun avsluttet:

– Jeg ser frem til å følge denne debatten, og å høre hvem som er villig til å strekke seg lengst for å redde fastlegeordningen og prioritere en fullverdig psykisk helsetjeneste. Og ikke minst, hvem av dere er villig til å gi helsetjenesten et varig løft? For det er vi helt av avhengig hvis vi fortsatt skal ha verdens beste helsetjeneste.

Budsjettlekkasjer: Nasjonal ALIS-ordning og LIS1-stillinger

Helseminister Bent Høie kom litt forsinket inn i debatten, men benyttet umiddelbart sjansen til å komme med en lekkasje fra statsbudsjettet for 2022.

– Legeforeningen har hatt et punkt de ikke fikk gjennomslag for i handlingsplanen for allmennlegetjenesten, å gjøre ALIS-ordningen til en obligatorisk nasjonal ordning. I statsbudsjettet for 2022 foreslår vi å gjøre ordningen nasjonal, forsikret Høie, før han fortsatte:

– Det betyr at ordningen vil omfatte alle kommuner og det vil ikke være noen egenandel. Alle allmennleger som skal inn i et spesialiseringsløp, vil få mulighet til å gå inn i ordningen. Dette er viktig for dem som starter på en spesialisering i allmennmedisin, slik at de får samme trygghet og forutsigbarhet som dem som spesialiserer seg i sykehusene.

Moderator Anne Grosvold henvendte seg til Rime for en kommentar på Høies budsjettlekkasje.

– Dette er veldig bra. Å gjøre ALIS-ordningen nasjonal har vært en viktig sak for oss. Fortsett å by over hverandre, oppfordret presidenten med et smil.

Helseministeren trakk også frem at regjeringen i statsbudsjettet skal følge opp økningen i antall LIS1-stillinger.

– Vi har økt antallet de siste årene og tar nå den siste biten i budsjettet for 2022. Det øremerkes midler til 62 stillinger, lovet Høie.

Se og hør hele debatten om fastlegeordningen, psykisk helsevern og fremtidens helsetjeneste.

Se også Bent Høie redegjøre for nyheten om nasjonal ALIS-ordning og Ingvild Kjerkol om hva Arbeiderpartiet vil gjøre for å redde fastlegeordningen i toppen av saken.