Valgt til ny leder av Legeforeningens fagstyre

Ståle Onsgård Sagabråten forteller at han går til oppgaven med ydmykhet.
Ståle sagabråten. foto: privat
NY LEDER: - Jeg vil rette en stor takk til avtroppende leder Cecilie Risøe, som har lagt grunnmuren og kommet langt med arbeidet til fagstyret, sier Ståle Onsgård Sagabråten. FOTO: Privat.

Sagabråten var innstilt som leder av valgkomiteen, og ble valgt med overveiende flertall under faglandsrådet 21. april, som på grunn av pandemien ble holdt digitalt. Han tar fatt på oppgaven etter to år som nestleder i styret.

- Jeg vil rette en stor takk til avtroppende leder Cecilie Risøe, som har lagt grunnmuren og kommet langt med arbeidet til fagstyret. Som nestleder har det vært en lærerik periode sammen med et godt fagstyre, og nå er min oppgave å prøve å bringe arbeidet vårt videre. Jeg går til oppgaven med en stor grad av ydmykhet, sier Sagabråten.

Etterspurt fagstemme
Sagabråten, som til daglig jobber som fastlege i Nesbyen, har lang fartstid som tillitsvalgt i Legeforeningen. Nå gleder han seg til å utvikle fagaksen og gjøre Legeforeningens fagstemme enda tydeligere både internt og eksternt.

- Jeg har sett kraften som ligger i de fagmedisinske foreningene når vi samhandler. Legeforeningens fagstemme er både er relevant og etterspurt. Et tydelig eksempel på dette var da de fagmedisinske foreningene i mars 2020 ga råd til myndighetene om prioritering av pasienter under covid-19-pandemien – med svært kort tidsfrist. Det viser bredden i kompetansen i foreningene.

Ny nestelder
Ståle Sagabråten får følge av Thea Falkenberg Mikkelsen fra Norsk gynekologisk forening som nestleder i fagstyret. Falkenberg Mikkelsen tar over nestledervervet etter to år som styremedlem.

- Hun har gjort en solid innsats i fagstyret allerede, og kjenner forskningsfeltet godt. Så jeg er glad for å få med meg Thea som nestleder, og gleder meg til gode og brede diskusjoner både med henne og resten av styret, avslutter Sagabråten. 

Øvrige styremedlemmer i perioden 2021-2023 er: 

Gry Dahle, Norsk forening for thoraxkirurgi 
Jana Midelfart Hoff, Norsk nevrologisk forening 
Eivind Westrum Aabel, Norsk cardiologisk selskap 
Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin
Tom Sundar, Norsk forening for samfunnsmedisin
Harald Nes, Norsk radiologisk forening
Ingvild Skogen Bauge, Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatri 

Vararepresentanter: 
1. vara: Asbjørg Stray Pedersen, Norsk forening for medisinsk genetikk
2. vara: Lars Lien, Norsk psykiatrisk forening