2022

– Løftebrudd om stillinger for leger i spesialisering

Regjeringspartiene og SV opprettholder kuttet i LIS1-stillinger fra 62 til 31 i sitt budsjettforlik. – Dette er dårlig nytt for en allerede hardt presset helsetjeneste, sier president Anne-Karin Rime.
Anka tydelig
KRYSTALLKLAR: – Det er behov for flere leger, og skal vi få flere spesialister trenger vi flere LIS1-stillinger, sier Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

SV bevilget midler til 62 nye LIS1-stillinger i sitt alternative statsbudsjett. SPs landsstyre gikk tidligere i høst ut mot egen regjering og krevde kuttet reversert. Legeforeningen påpeker at kuttet i stillinger for leger i spesialiseringens første del, er et løftebrudd.

– Alle er enige om at det behov for minst 200 nye LIS1-stillinger. I fjor kom vi i mål da Stortinget vedtok å opprette 62 nye stillinger. Vi hadde derfor forventet at regjeringen og SV opprettholdt Stortingets vedtak. At de i stedet ender opp med å faktisk kutte halvparten av stillingene, er dramatisk for helsetjenesten og et klart løftebrudd, konstaterer Rime.

Legeforeningen har i høst hatt en rekke møter på Stortinget om saken.

– Vi har vært krystallklare på behovet. Flere av partiene har tatt inn i sine alternative budsjetter at regjeringens kuttforslag må reverseres. Vi har nådd frem med vårt budskap om betydningen av hver eneste LIS1-stilling. At regjeringen og SV likevel ikke har funnet rom for dette i sin budsjettavtale, er både oppsiktsvekkende og bekymringsfullt, avslutter Anne-Karin Rime.