2022

Enighet mellom Legeforeningen og Spekter om A2

26. mai 2022
- Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Vi har diskutert mange tema av betydning for våre medlemmer, og har oppnådd en enighet vi er tilfreds med, sier president Anne Karin Rime i Legeforeningen.

Enighet i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

25. mai 2022
– Det økonomiske resultatet gir en lønnsvekst over frontfagets anslag, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff.

Akademikerne og Unios avtale størst i staten

24. mai 2022
– Jeg ser frem til et tettere samarbeid med Unio fremover, også på virksomhetsnivå. Vi er begge opptatt av at utdanningsgruppene har gode lønns- og arbeidsvilkår, og sammen står vi sterkere, sier lederen i Akademikerne stat Kari Tønnessen Nordli.

Enighet mellom Akademikerne og KS i meklingen i kommunal sektor

24. mai 2022
– Med denne avtalen sikrer Akademikerne et økonomisk resultat over frontfagets ramme, og vi fortsetter å jobbe for et bedre lønnssystem for lektorene, sier Tonje Leborg, forhandlingsleder for Akademikerne kommune.

Enighet om særavtalen

23. mai 2022
– Denne enigheten slår fast en ny og viktig retning. Vi er enige om at legevakt ikke kan komme på toppen av en allerede svært presset fastlegehverdag, sier president Anne-Karin Rime og Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS.

Oppstart av Normaltariffen 2022

20. mai 2022
- Årets forhandlinger vil være preget av den prekære situasjonen i fastlegeordningen, sier president Anne-Karin Rime.

Studenter for kloke valg

19. mai 2022
Er du interessert i medisinsk overaktivitet og bærekraft i helsetjenesten? Studenter for kloke valg søker engasjerte medisinstudenter og ernæringsstudenter for deltagelse i et nasjonalt program.

Fastlegekonferansen 2022

19. mai 2022
Helsedirektoratet arrangerer årets fastlegekonferanse. Få med deg de spennende innleggene fra blant andre vår egen president, Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, Helsedirektør Børn Guldvog og president i WONCA, Anna Stavdal.

Legeforeningen og Spekter forhandler om legenes lønns- og arbeidsvilkår

18. mai 2022
Legeforeningen og Spekter forhandler nå om overenskomstens del A2, som regulerer sykehuslegenes arbeidsvilkår.

Side 1 av 8