2022

Geriaterne ble trendsettere

13. januar 2022
Tidlig i pandemien var norske geriatere de første i verden til å skrive om covid-19 og delirium i samme artikkel.

Første møte i helsepersonellkommisjonen

12. januar 2022
– Legeforeningen vil jobbe for at kommisjonen ser på en helhetlig dimensjonering av spesialistutdanningen, slik at vi utdanner flere egne spesialister i fremtiden.

Uakseptabelt overtredelsesgebyr

11. januar 2022
Fra 1. januar 2022 kan Helfo ilegge overtredelsesgebyr dersom en lege skriver ut medisin på blå resept i strid med regelverket. Gebyret er en av flere endringer i blåreseptordningen som Legeforeningen er sterkt kritisk til.

SYKEHUSTALEN 2022: Nødvendig tiltakspakke

11. januar 2022
Legeforeningen er fornøyd med at helseministeren gir sykehusene 1,5 milliarder i friske midler. – Tiltakspakken er helt nødvendig og må markere et taktskifte for å styrke kapasiteten i helsetjenesten, sier president Anne-Karin Rime.

– Jeg tror ingen tenkte tanken om vaktfritak for gravide

04. januar 2022
I dag har gravide rett på vaktfritak, og ammende sykehusleger har rett til ammefri. Men dette har ikke kommet av seg selv. Hvordan var det å være småbarnsmor og sykehuslege på starten av 80-tallet?