2022

Statsbudsjettet: – Avgjørende å prioritere helse

04. oktober 2022
Torsdag 6. oktober kommer statsbudsjettet for neste år. – Helsetjenesten står ved et veiskille. Varsellampene lyser for både fastlegeordningen og sykehusene. Nå må regjeringen prioritere det aller viktigste: Befolkningens helse, sier president Anne-Karin Rime.

Lege fikk medhold i PFU

30. september 2022
– Avgjørelsen er prinsipielt viktig for alle våre medlemmer og markerer tydelig at terskelen for å identifisere ved navn og bilde skal være høy, sier president Anne-Karin Rime.

Lånefondet justerer retningslinjene

29. september 2022
Skillet mellom førstegangs- og senere låntakere i Lånefondet ble fjernet fra september. Tidligere kunne førstegangslåntakere få kreditt på inntil kr 1 million, mens man ved senere søknad om lån maksimalt kunne låne kr 500 000, inklusive restkreditt.

Noklus fyller 30 år

27. september 2022
Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser ble stiftet i september 1992. Hvordan har arbeidet deres endret seg gjennom tre tiår?

Bok om fødsel og svangerskap skal trygge kvinner

27. september 2022
Gynekologene Solveig Thorarinsdottir, Line Smenes Strand og Cathrine Dahl Rafaelsen er forfattere av boken Gravid – Alt du trenger å vite om unnfangelse, svangerskap, fødsel og barsel.

Gry Dahle valgt som sekretær i Executive Board i ISMICS

16. september 2022
Gry Dahle er valgt som sekretær i Executive Board i den internasjonale organisasjonen for mini invasiv thorax kirurgi (ISMICS). Hun er den første i styret fra Norge og første kvinne i Executive Board.

Aktivitetshåndboken – veiledning og inspirasjon for fysisk aktivitet

15. september 2022
Helsedirektoratet er i gang med å oppdatere aktivitetshåndboken. Den skal gi faglige råd for veiledning og oppfølging med individuelt tilpasset fysisk aktivitet. Målet er å gjøre aktivitetshåndboken lettere tilgjengelig for leger og annet helsepersonell.

Studenter for kloke valg

12. september 2022
12 engasjerte medisin- og ernæringsstudenter deltok på første samling på det nye nasjonale programmet Studenter for kloke valg på Legenes hus 9. september.

Stopptober 2022

12. september 2022
Det er igjen tid for Stopptober – Helsedirektoratets kampanje for røykeslutt. Legeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin oppfordrer alle leger til å benytte anledningen til å motivere pasienter for røykeslutt.

Side 1 av 11