ARENDALSUKA: – Nå må regjeringen levere

På Arendalsukas første dag tok Legeforeningen debatten «Fra fastlegekrise til pasientkrise».

Norge står midt i en fastlegekrise som har store følger for helsetjenesten. Mangelen på fastleger gjør at over 175 000 innbyggere nå står uten fastlege. Flere legevakter har stengt dørene av hensyn til kapasitet, og pasientombud roper varsko om pasientsikkerheten. I snitt jobber fastleger 56 timer i uka, og antall kommuner med store rekrutteringsutfordringer av fastleger økte med mer enn 60 prosent fra 2019 til 2021.

Foran en fullsatt bærekraftscene i Arendal, ble det en frisk debatt om hva som skal til for å sikre en bærekraftig fastlegeordning.

Bredt panel
Ordstyrer Aslak Bonde åpnet debatten med å gi ordet til president i Legeforeningen, Anne-Karin Rime.

– Hele vår helsetjeneste er bygd opp rundt at du har en rett til en fast lege som skal følge deg før, under og etter et sykdomsforløp. Hvis den grunnmuren forsvinner, faller hele systemet sammen. Det vil få dramatiske konsekvenser for pasientene, påpekte Rime.

Øvrige deltakere i debatten var Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, Jannicke Bruvik, nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud og Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen. Politikerpanelet besto av: Terje Søviknes (Frp), Marian Hussein (SV), Tone Trøen (H), leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, og Cecilie Myrseth (Ap) som er nestleder i samme komité.

– Ingen uthaling
Forrige uke ble det klart at regjeringen nedsetter et ekspertutvalg som skal gi faglige innspill og råd til trepartssamarbeidet (Staten, KS og Legeforeningen), med tanke på tiltak i 2024-budsjettet og fremover. Utvalget skal utrede tiltak som bygger på dagens fastlegeordning. De kommende tiltakene skal legge til rette for at det fortsatt skal være attraktivt å være fastlege, enten man er ansatt eller næringsdrivende.

Under debatten fikk Cecilie Myrseth spørsmål fra Tone Trøen om hva regjeringen ikke allerede vet siden de nå nedsetter dette utvalget.

– Jeg forstår dem som tenker «Er dette bare en uthaling?», sa Trøen.

– Dette er ikke en uthaling. Vi har hele tiden sagt at det også skal komme friske midler på 2023-budsjettet. Men vi må samtidig erkjenne at handlingsplanen, som forrige regjering la frem, ikke er tilstrekkelig for å løse utfordringene, svarte Myrseth.

Økning av basisfinansieringen 
Anne-Karin Rime er imidlertid urolig for neste års statsbudsjett.

– Arbeiderpartiets valgløfte om en dobling eller tredobling av basisfinansieringen, hører vi ikke om lenger. Den akutte hjelpen fastlegeordningen trenger nå er stabilitet og en økning av basisfinansieringen. Slik gjør vi det mer attraktivt for leger å gå inn i ordningen, understreker Rime, og legger til:

– Nå er det snart budsjettkonferanse, og jeg forventer at regjeringen leverer på dette. Det er helt avgjørende for befolkningen – og for hele helsetjenesten.

Hele debatten kan ses her.