Arrangerte webinar om sammenhengen mellom oppvekstvilkår og helse

25. januar arrangerte Legeforeningen webinaret «Hva er sammenhengen mellom oppvekstvillkår og helse?». Det kan ses i sin helhet på Legeforeningens Facebook-side.
FOTO: Privat / NTNU
WEBINARDELTAKERE: Fra høyre: Warsame Ali, Ståle Sagabråten og Linn Getz. Foto: Privat/NTNU.

På webinaret deltok leger og forskere som jobber med spørsmål om sammenhengen mellom belastninger i oppveksten og uhelse i voksen alder.

I 2021 vedtok Legeforeningens faglandsråd en resolusjon om sosial ulikhet i helse, der målet er å nå ut til hver enkelt lege med informasjon om hva man som enkeltperson kan gjøre for å redusere ulikhetene. Webinaret var en del av oppfølgingen av resolusjonen.

Ståle Sagabråten, leder av Legeforeningens fagstyre, ønsket velkommen og orienterte om fagstyrets rolle og arbeidet med resolusjonen.

– Det er snakket og skrevet mye om at dårlig økonomi, kort utdanning og sosiale forhold påvirker fremtidig helse. De fleste faktorene som kan bidra til å rette opp disse forskjellene foregår utenfor helsetjenesten, gjennom politiske vedtak, men vi som jobber i helsetjenesten kan forsøke å komme med våre bidrag til hva vi kan gjøre for å jevne ut forskjellene, sa Sagabråten.

Kronisk sykdom
Deretter ble allmennlege og forsker Linn Getz introdusert. Hun snakket om livserfaringer og sosial ulikhet i helse og viste blant annet til en artikkel fra The Lancet i 2012.

– Studien er gjort i Skottland med 1,7 millioner mennesker inkludert. Her ser vi at tidlig kronisk sykdom er dobbelt så hyppig blant de minst ressurssterke, poengterte Getz.

Etter Getz holdt spesialist i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, Trude Fixdal, et innlegg, der hun stilte spørsmålet «blir alle friske om alle gjør de rette tingene alltid?». Deretter snakket forsker Warsame Abdullahi Ali ved FHI om forskjeller og ulikheter i psykisk helse hos etnisk norsk ungdom og ungdom med innvandrerbakgrunn.

Fastlegene er viktig
Deretter var det duket for panelsamtale med innlederne, Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk foreningen for allmennmedisin, Ståle Sagabråten og Younas Mohammad-Roe, leder for barnevernvakten i Oslo. Moderator var psykiater Anne Kristine Bergem.

Under panelsamtalen understreket Marte Kvittum Tangen at de som fastleger er nødt til å gi mest til de som trenger det mest.

– Fastlegen kan være gode på dette, hvis vi har tid nok og kjenner pasienten over tid. Her er en sterk offentlig helsetjeneste viktig.

Trude Fixdal understreket at det er viktig å starte forebyggende arbeid så tidlig som mulig, mens Warsame Abdullahi Ali påpekte at behandlere ikke måtte være engstelige for å stille spørsmål til mennesker med annen kulturell bakgrunn, av frykt for å si noe støtende.

– Å ha en individsentrert tilnærming til en pasient er viktigere enn å kunne mye om personens bakgrunn, sa Ali.

Webinaret kan ses i helhet på Legeforeningens Facebook-side her.