Brudd i forhandlingene om særavtalen SFS 2305

– Det er svært utfordrende at kommunene ikke er i stand til å redusere legevaktbelastningen eller styrke den samfunnsmedisinske beredskapen, sier Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen.
Anne-Karin Rime
BRUDD I FORHANDLINGENE OM SÆRAVTALEN: Presidenten slår fast at politikerne nå må ta sin del av ansvaret for de store utfordringene i kommunene. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Tirsdag 5. april ble det brudd i forhandlingene om særavtalen, som blant annet regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for LIS1. Selv om partene har brukt mye tid på å diskutere nødvendige tiltak og finne løsninger, konstaterte de til slutt at det ikke var mulig å oppnå enighet.

– Politisk ansvar

Kommunene har ansvar både for å organisere tjenestene og for å sikre de ansatte en forsvarlig arbeidsbelastning.

– Pandemien har vist hvor avhengig Norge er av god lokal beredskap i kommunene. KS er enig i at arbeidsbelastningen er for høy, men klarer ikke å tilby rammer som vil redusere belastningen på legevakt og styrke den samfunnsmedisinske beredskapen. Utfordringene er nå så store at dette også har blitt et politisk ansvar, sier president Anne-Karin Rime.

Legeforeningen gikk ut i streik høsten 2020, etter at forhandlingene om særavtalen og den påfølgende meklingen ikke førte frem. Streiken ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd og dagens avtale ble fastsatt av Rikslønnsnemnda i juni 2021.

Avhengig av et reelt arbeidstidsvern

Det er i stor grad fastlegene som jobber legevakt. De har som kjent en svært høy arbeidsbelastning og situasjonen er for mange uhåndterbar. Gjennomsnittlig arbeidstid for fastleger er 55,6 timer i uka. For dem som går legevakt i distriktene er arbeidsbelastningen ofte enda høyere.

– Den alvorlige situasjonen for fastlegene har forverret seg kraftig bare siden 2020. I dag står over 150 000 pasienter uten en fast lege, et antall som vokser måned for måned. Som arbeidsgiver klarer ikke KS å sikre de ansatte legene et reelt arbeidstidsvern. Men vi er helt avhengige av et vern innen legevakt hvis vi skal bedre situasjonen i fastlegeordningen og bedre rekrutteringen, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Særavtalen vil nå bli brakt inn i hovedoppgjøret mellom KS og Akademikerne. Disse forhandlingene har frist natt til 1. mai, og partene har konfliktrett.

Eget nyhetsbrev med mer informasjon om videre prosess vil bli sendt ut snart. Oppdatert informasjon legges ut fortløpende på nettsidene.