eHelseprisen til TISK IKT-samarbeidet

Legeforeningen og ni andre aktører får eHelseprisen for 2021 for TISK-samarbeidet. – TISK er et godt eksempel på hvor mye bra vi kan få til når vi samarbeider på tvers av virksomheter og sektorer under en krevende tid, sier visepresident Nils Kristian Klev.
Bilde av Nils Kristian Klev
EHELSE 2022: Nils Kristian Klev holdt innlegg om fastlegenes bruk av videokonsultasjoner, og representerte Legeforeningen da TISK-samarbeidet fikk Dataforeningens første eHelsepris. Foto: Legeforeningen/Tor Martin Nilsen

Dataforeningens eHelsepris ble utdelt for første gang under åpningsdagen til eHelse 2022 torsdag denne uken. Prisen tildeles enkeltpersoner eller virksomheter som har bidratt til nytenkende og banebrytende samhandling. I juryens begrunnelse trekkes det frem at TISK (testing, isolering, sporing og karantene) raskt etablerte løsninger som håndterte pandemiens utfordringer for innsamling og deling av testresultater og smittesporing.

Helsedirektør Bjørn Guldvog tok imot prisen på vegne av TISK-samarbeidet.

– Det er både gledelig og viktig at utviklingsarbeidet og samarbeidet blir synliggjort i forskjellige sammenhenger. TISK har vært et veldig viktig digitalt bidrag for håndtering av pandemien, sier Guldvog.

Det er ti aktører som deler prisen: Helsedirektoratet, Legeforeningen, Direktoratet for ehelse, Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett SF, Sykehuspartner, KS, Politiet, Digitaliseringsdirektoratet og Skatteetaten.

Hva tar vi med oss fra pandemien

Konferansen eHelse 2022 er en møteplass for fagfolk innen helse og IT. Koronapandemien krevde raske løsninger og nye arbeidsformer. Tema for årets konferanse er derfor «Fra pandemi til den nye normalen».

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad og departementsråd Cathrine M. Lofthus ga sine vurderinger av de store linjene sett fra helsemyndighetenes side. Deretter delte KS, Norske helsenett, FHI og Legeforeningen erfaringer om hvilke digitale endringer koronapandemien krevde av dem.

Fastlegenes digitale omstilling

Nils Kristian Klev holdt innlegg om omstillingen fastlegene måtte igjennom da det ble akutt behov for å gjennomføre konsultasjoner, uten fysisk oppmøte. Mange leger hadde eksperimentert med videoløsninger, men bruken var ikke utbredt. Likevel klarte en å få nær samtlige legekontor digitalt tilgjengelige i løpet av noen uker og andelen e-konsultasjoner skjøt i taket. Men da samfunnet åpnet, falt andelen digitale konsultasjoner.

– Hva er riktig nivå for digitale konsultasjoner? Det er ingen tvil om at en del problemstillinger kan løses ved virtuelle kontakter, særlig der lege og pasient kjenner hverandre og et allerede kjent helseproblem følges opp. Andre eksempler der digitale konsultasjoner kan være nyttig er gjennomgang av blodprøveresultater, eller oppfølging av sykemeldte pasienter som venter på operasjon. Diagnostikk er mer krevende via video eller telefon og vil ikke kunne erstatte fysiske kontakter. Flertallet av pasientene ønsker fortsatt å møte legen ansikt til ansikt. Det er også en del problemstillinger og undersøkelser som krever fysisk oppmøte. Når det gjelder mer følsomme temaer, kan digitale konsultasjoner være vanskelig. Ikke alle bor slik til at de kan ha en fortrolig videosamtale med legen. Slike samtaler kan også omfatte forhold i familien. I de tilfellene vil legekontoret fortsatt være det beste stedet å ha en samtale. Vi må ha med oss erfaringene fra pandemien og vurdere hva som er hensiktsmessig bruk av e-konsultasjoner. Det er også studier som tyder på at forbruket av helsetjenester går opp ved økt digital tilgjengelighet, og det er ikke de som trenger helsehjelpen mest som står for økningen, sier Klev.

Konferansen eHelse 2022 arrangeres av Den norske dataforening, Den norske legeforening, Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for e-helse og NorHIT. Konferansen gir tellende timer til legers spesialisering og etterutdanning. Allmennmedisin: Godkjennes med 15 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Konferansen eHelse 2022 kan også godkjennes for alle spesialiteter med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.