EHiN 2022: Klinikerne må involveres hele veien

– Norske leger er raske til å ta i bruk ny teknologi når den er hensiktsmessig og til det beste for pasientene. Jeg drømmer derfor om digital og sømløs samhandling, sa president Anne-Karin Rime på EHiN 2022.
Anka på EHiN 2022
AVGJØRENDE: – Klinisk nytte er helt avgjørende i utviklingen av en bærekraftig helsetjeneste og helsenæring, sa Anne-Karin Rime. Foto: Tor Martin Nilsen/Legeforeningen

EHiN (e-helse i Norge) er landets største møteplass for digitalisering av helse. Arrangementet tiltrekker seg tilhørere fra helsesektoren, næringslivet og beslutningstakere for å fremme morgendagens e-helseutvikling. For andre året på rad ble konferansen holdt på X Meeting Point på Hellerudsletta og samlet denne gang over 1600 deltagere.

Lederdebatt

President Anne-Karin Rime var invitert til lederdebatt om hvordan Norge og Norden skal holde tritt med den teknologiske utviklingen, samtidig som vi ivaretar gode helsetjenester.

– Klinikere og e-helse er gjensidig avhengig av hverandre. Men fortsatt er det frustrasjon over at digitale verktøy i helsetjenesten ikke fremmer, men hemmer pasientarbeidet. Klinisk nytte er derfor helt avgjørende i utviklingen av en bærekraftig helsetjeneste og helsenæring. For å oppnå dette må klinikere involveres absolutt hele veien, sa Rime i sin innledning.

I panelet stilte helsedirektør Bjørn Guldvog, Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse, Johan Ronæs, administrerende direktør i Norsk Helsenett og Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør FID (forsking, innovasjon og digitalisering) i KS.

Mye gjenstår

Norge og Norden har kommet langt innen digitalisering, men mye gjenstår. Det har vært store forventninger til at digitalisering kan gjøre helsetjenesten bærekraftig. Rime påpekte at at de store gevinstene foreløpig har uteblitt, både økonomisk og når det kommer til å redusere behovet for helsepersonell.

– En viktig del av løsningen for å få bedre systemer er klinisk helseinformatikk. Det er rett og slett kunnskapen om hvordan digitale verktøy bedre kan brukes til å støtte helsepersonell i ulike beslutninger. Klinisk helseinformatikk kan være fugemassen vi mangler mellom medisin og teknologi, konkluderte Rime.

Legeforeningen deltok på totalt tre sesjoner. I tillegg til lederdebatten deltok Svein Aarseth, leder i Rådet for legeetikk, i en sesjon om digital inkludering innen helse. Petter Hurlen, medlem av Legeforeningens IT-utvalg, var blant innlederne i en sesjon om innovasjon og brukerinvolvering. Hurlen delte observasjoner og erfaringer fra aktuelle og tidligere forskningsprosjekter, og fra over 40 års arbeid i grenselandet mellom helse og informasjonsteknologi.