Enighet med sykehusene

Lønnsoppgjøret mellom Akademikerne og Spekter er i havn. Det økonomiske resultatet er på linje med resten av offentlig sektor.
Hanne Gillebo-Blom representerer Akademikerne helse og Rikke Ringsrød fra Spekter. Foto: Akademikerne
Spekters Rikke Ringsrød og Hanne Gillebo-Blom som representerer Akademikerne helse under de avsluttende forhandlingene i årets hovedoppgjør. Foto: Akademikerne

De innledende forhandlingene startet 5. april og 3. mai ble det enighet mellom Spekter og Akademikerne om de sosiale bestemmelsene i årets hovedoppgjør. Deretter har Legeforeningen gjennomført sentrale forhandlinger og alle foreninger har hatt lokale forhandlinger, før Akademikerne 23. juni avsluttet årets forhandlinger med Spekter.

- Våre dyktige tillitsvalgte har forhandlet lokalt ved hvert enkelt helseforetak. Vi vil berømme dem for innsatsen, og at de har bidratt til konstruktive forhandlinger og dialog lokalt.

Med unntak av leger i spesialisering, er alle Akademiker-gruppenes lønnsoppgjør fremforhandlet lokalt.

- Det er i tråd med Akademikernes lønnspolitikk, der det enkelte sykehus kan bruke lønnsforhandlingene aktivt for å beholde og rekruttere ansatte med nødvendig kompetanse, sier Hanne Gillebo-Blom som har ledet de avsluttende forhandlingene for Akademikerne helse.

Få uenigheter

Kun to lokale uenigheter ble brakt inn i de avsluttende forhandlingene sentralt. Disse er nå løst.

Enigheten gjelder Spekters forhandlingsområder 10 — Helseforetak, samt 13 — Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital. Med dagens enighet er alle de lokalt inngåtte avtalene (B-delene) for oppgjøret godkjent, og resultatene er dermed offentlige og lønnsoppgjøret kan utbetales.