Gjennomslag i blåreseptsaken

Legeforeningen har fått gjennomslag for at det ikke vil bli skrevet ut bøter til leger etter den nye gebyrordningen. – Vi oppfordrer derfor legene til å gjenoppta alminnelig forskrivning av blå resept, sier president Anne-Karin Rime.
Anka
PRINSIPIELL SAK: – Hvis ikke Legeforeningen hadde tatt denne kampen nå, ville det på sikt blitt verre for både legene og pasientene, sier Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff.

Legeforeningen har reagert kraftig på at leger kan bli personlig bøtelagt dersom de forskriver medisin på blå resept på feil grunnlag. Onsdag denne uken rådet foreningen medlemmene til å begrense forskrivingen av blå resept. Siden har det vært bevegelse i saken.

Gebyrordningen vil bli endret

– Helseministeren har svart oss. På bakgrunn av hennes brev og direkte dialog med statsråden, omfattende kontakt med samtlige partier på Stortinget og ikke minst den brede støtten vi har fått fra pasientorganisasjonene, er vi nå trygge på at den omstridte gebyrordningen vil bli tatt opp til ny vurdering. Vi har bred politisk støtte for vårt syn, sier Anne-Karin Rime.

Hun retter en stor takk til medlemmene og alle pasientorganisasjonene, og beklager ulempene situasjonen har medført for enkelte pasienter.

Viktig kamp

– For oss er dette en prinsipiell sak. Vi var helt nødt til å sette foten ned. Jeg er takknemlig for oppslutningen blant legene og pasientorganisasjonene. Hvis ikke Legeforeningen hadde tatt denne kampen nå, ville det på sikt blitt verre for både legene og pasientene, sier Rime.

For Legeforeningen er det viktig at straffegebyret fryses.

– Ingen leger skal risikere å bli bøtelagt, påpeker Rime, og viser til prosessen departementet nå igangsetter for å revidere regelverket.     

Legeforeningen oppfordrer derfor medlemmene til å gjenoppta alminnelig forskrivning av blå resept.

Bred støtte fra pasientorganisasjonene

Både Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Funksjonshemmedes fellesforbund, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Stoffskifteforbundet og Norges Astma- og allergiforbund har uttrykt stor bekymring for at leger kan bøtelegges dersom de forskriver blå resept på feil grunnlag. Dette rammer også pasientene.

– At leger kan gjøres personlig ansvarlig og bøtelegges ved feil forskrivning, truer formålet med blåreseptordningen. Lege-pasientforholdet bygger på tillit. Som pasientorganisasjonene peker på, står dette tillitsforholdet i fare når det i praksis ikke lenger er rom for medisinsk skjønn i vurderingen av hvorvidt en pasient oppfyller vilkårene for blå resept, forklarer Rime.

For Legeforeningen vil saken ha høyeste prioritet frem til reglene er endret og straffegebyret fjernet.