Gry Dahle valgt som sekretær i Executive Board i ISMICS

Gry Dahle er valgt som sekretær i Executive Board i den internasjonale organisasjonen for mini invasiv thorax kirurgi (ISMICS). Hun er den første i styret fra Norge og første kvinne i Executive Board.
Gry Dahle. Foto: Legeforeningen
Gry Dahle er valgt som sekretær i Executive Board i den internasjonale organisasjonen for mini invasiv thorax kirurgi ( The International society for minimally invasive cardiothoracic surgery - ISMICS. Foto: Legeforeningen

- Det er stort å bli valgt inni styret her og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet som sekretær og å promotere mini invasiv kirurgi, sier Dahle som til  daglig er overlege på thoraxkirurgisk avdeling på Rikshospitalet.

Dahle er også leder av transcatherter task force i EACTS og Chair of level 2 exams i EBCTS.

I tillegg er hun redaktør i magasinet Innovations for ISMICS. Dahle er også engasjert i fagstyre i Legeforeningen.

Les intervju med Gry Dahle  i Yngreleger her.