Helse-Norges nest mektigste kvinne

Legeforeningens president Anne-Karin Rime er på andreplass på Kapitals liste over de mektigste kvinnelige helsetoppene i Norge 2022.
Bilde av Anne Karin Rime på landsstyremøtet.
LAGINNSATS: – Årets liste viser hva en sterk og samlet legeforening får utrettet, og ikke minst hvilken posisjon legene besitter. Denne laginnsatsen skal vi være stolte av, sier Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff.

– Dette er en ytterligere bekreftelse på Legeforeningens innflytelse og sentrale posisjon i helsetjenestens makthierarki. Nok en gang er dette et resultat av langsiktig og målrettet lagarbeid, påpeker legepresidenten.

Hvorfor rangere makt?

Bladet Kapital har igjen kåret de 100 mektigste kvinnene i Norge. Kvinner innen finans, organisasjoner og politikk dominerer toppsjiktet på årets hovedliste. Dette i motsetning til fjorårets liste som var dominert av kvinnelige politikere og byråkrater.

Tanken med den årlige kåringen er først og fremst å rette søkelyset på alle de dyktige kvinnene som har og tar makt og samfunnsansvar.

I tillegg til hovedlisten består kåringen av dellister innenfor åtte ulike bransjer og sektorer, deriblant helse.

«Pandemien styrket foreningens posisjon»

Legeforeningens president må kun se seg slått av Folkehelseinstituttets Camilla Stoltenberg på listen over Helse-Norges mektigste kvinner 2022.

Rime har dermed avansert en plass fra fjoråret, og topper listen blant foreningsledere på helsefeltet.

I sin begrunnelse skriver Kapital:

«Anne-Karin Rime rykket i fjor inn på listen da hun overtok toppvervet som president for Den norske legeforening etter Marit Hermansen. Med ca. 96 prosent av alle norske leger og medisinstudenter på medlemslisten må sentrale beslutningstagere lytte til foreningens leder når spørsmål som vaksiner, fastlegeordningen og beredskap diskuteres, og legenes viktige rolle under pandemien styrket foreningens posisjon.

54-åringen er tidligere anestesilege ved Sykehuset Østfold og har vært kritiker av at nye sykehusbygg bygges for små. Hun har uttalt at grunnen til at hun ble tillitsvalgt var at Sykehuset i Østfold ble for lite. Rime har ledet Overlegeforeningen i flere år, og er fortsatt nestleder i flere fond og legater.»

Eneste interesseorganisasjon med to

Siri Skumlien, Legeforeningens generalsekretær, er også blant de 20 mektigste kvinnene på helsefeltet i 2022.

Legeforeningen er dermed den eneste interesseorganisasjonen som har to på listen over Helse-Norges mektigste kvinner.

– Årets liste viser hva en sterk og samlet legeforening får utrettet, og ikke minst hvilken posisjon legene besitter. Denne laginnsatsen skal vi være stolte av, avslutter Anne-Karin Rime.

De mektigste kvinnene i helsesektoren

Plass* Navn (alder) Stilling
1 (10) Camilla Stoltenberg (64) Direktør i Folkehelseinstituttet.
2 (64) Anne-Karin Rime (54) President i Legeforeningen og styremedlem i en rekke legater og fond.
3 (66) Nina Tangnæs Grønvold
(52)
Nestleder i styret til Helse Sør-Øst, styremedlem i Oslo Universitetssykehus og
kommunedirektør i Fredrikstad.
4 (67) Ingrid Stenstadvold Ross
(43)
Generalsekretær i Kreftforeningen, styreleder i Kreftforeningen Livskraft og nestleder i
Abelia-styret.
5 (69) Renate Larsen (47) Styreleder i Helse Nord, styremedlem i Bane Nor og Mowi ASA.
6 (88) Giske Ursin (61) Direktør i Kreftregisteret og professor ved Universitetet i Oslo.
7 (89) Gunhild A. Stordalen (43) Styreleder i Eat, medlem av div. utvalg innen FN, World Economic Forum m.m.
8 Inger Cathrine Bryne (57) Adm. dir. Helse Vest.
9 Olin Johanne Henden (49) Nestleder i styret til Helse Vest.
11 Liv Stette (64) Nestleder styret Helse Midt-Norge.
12 Inger Lise Strøm (51) Nestleder styret Helse Nord.
13 Siri Beate Hatlen (65) Styreleder i Vestre Viken HF.
14 Mariann Hornnes (57) Direktør i Direktoratet for e-helse.
15 Toril B. Ressem (69) Styreleder for Sykehuset Innlandet og Stiftelsen Design og Arkitektur.
16 Grethe Aasved (67) Adm. dir. i St Olavs Hospital.
17 Heidi M. Rudi (60) Ass. direktør i Helsetilsynet.
18 Alice Beathe Andersgaard
(61)
Adm. dir. i Sykehuset Innlandet.
19 Anne-Lie Therese Lind
(51)
Styreleder i Apotek 1 Gruppen AS.
20 Anita Tunold (50) Adm. dir. og styremedlem i Aleris Helse.
20 Siri Skumlien (58) Generalsekretær i Legeforeningen.

Kilde: Kapital.
*Rangering på hovedlisten i parentes.

For å rangere makt på en konsekvent måte, tar Kapital utgangspunkt i den samme maktdefinisjonen hvert år. Ifølge denne er makt muligheten til å påvirke. Det vil si å kunne være med på å bestemme og oppnå resultater. Det er derfor ikke bare formell makt som er avgjørende, men også andre former for makt som definisjonsmakt og faglig dyktighet.

Anne-Karin Rime er på 64. plass på årets hovedliste over Norges 100 mektigste kvinner. Juryen har gjort kåringen ut fra et utvalg på ca. 2,7 millioner kvinner i landet.