2022

Henvendelser fra ukrainske leger

Legeforeningen har fått enkelte henvendelser fra leger med utdanning fra Ukraina som etterspør informasjon om godkjenningsprosessen i Norge.
30. mai 2022
En hånd som holder to ukrainske plass med en flyplass i bakgrunnen. Foto: Istockphoto.com
Helsedirektoratet bistår med veiledning og informasjon for ukrainske leger. Foto: Istockphoto.com

Det er Helsedirektoratet som har ansvar for godkjenning av helsefaglig utdanning fra andre land, og for veiledning og informasjon om det aktuelle regelverket. Legeforeningen har vært i kontakt med Helsedirektoratet som bekrefter at de har mottatt flere forespørsler fra helsepersonell med utdanning fra Ukraina. I slike tilfeller vil Helsedirektoratet bistå med veiledning og informasjon tilpasset den enkelte og deres situasjon.   

Helsedirektoratet anbefaler derfor at slike forespørsler sendes til godkjenning@helsedir.no slik at direktoratet kan gi tilpasset veiledning til de dette gjelder.

Norsk helsepersonell som henvender seg på vegne av andre vil kunne få generell informasjon, med mindre de har fullmakt til å representere andre.