Hovedoppgjøret i sykehusene

Legeforeningen gjør seg klar til å gjennomføre årets hovedoppgjør. I dagens uforutsigbare situasjon, er det særlig stor spenning knyttet til den økonomiske rammen for årets lønnsoppgjør.
Sykehus illustrasjon
FORHANDLINGSSTART: Planlagt oppstart for sentrale parters A-forhandlinger er 5. april. Illustrasjonsfoto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

For Legeforeningen er aktuelle temaer i sykehusene justeringer i bestemmelser om arbeidstid og bedre arbeidsvilkår for leger som forsker i helseforetakene, i tillegg til blant annet opprydding i det nye lønnssystemet for leger i spesialisering. Det vil bli fremmet krav om at yngre leger må få sin lønn fastsatt sentralt, mens lønnstillegg for overlegene og øvrige medlemmer av Legeforeningen forhandles lokalt.

I 2022 skal det gjennomføres hovedoppgjør i Spekter, som for Legeforeningens del omfatter alle helseforetakene, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital. Et hovedoppgjør innebærer at det både skal forhandles om teksten i overenskomstens ulike deler og om lønn. Oppgjøret gjennomføres normalt som en kombinasjon av sentrale og lokale forhandlinger. Det er ønskelig at forhandlingene kan sluttføres før sommeren, men det vil avhenge av hvordan forhandlingene utvikler seg. 

Legeforeningens forhandlingsutvalg for Spekter jobber for tiden med kravene som skal fremmes i årets oppgjør. Planlagt oppstart for sentrale parters A-forhandlinger er 5. april. Forhandlingene vil pågå frem mot sommeren.