Hovedoppgjøret: Ingen løsning i forhandlingene om særavtalen (SFS 2305)

– Legevaktleger blir pålagt en uforsvarlig arbeidsbelastning som hindrer rekrutteringen til både fastlegeordningen og legevakten. Det er svært utfordrende at kommunene ikke er i stand til å redusere legevaktbelastningen, sier Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen.
Anne Karin Rime

Fredag 29. april ble det brudd i forhandlingene om særavtalen, som blant annet regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for LIS1. Selv om partene har brukt mye tid på å finne løsninger, konstaterte de til slutt at det ikke var mulig å oppnå enighet.

Legeforeningens viktigste krav i forhandlingene har vært knyttet til arbeidstid på legevakt. Fastleger har svært travle dager på fastlegekontoret. Legevakt kommer på toppen av dette, men uten at legen kan sette noen grenser for hvor mye vakt man kan pålegges.

- KS er enig i at arbeidsbelastningen er for høy, men klarer ikke å tilby rammer som vil redusere belastningen på legevakt. Utfordringene er nå så store at politikerne må på banen for å få en løsning, sier president Anne-Karin Rime.   

Forhandlingene om særavtalen har pågått i tilknytning til Hovedoppgjøret mellom Akademikerne og KS, men uten at Legeforeningen og KS har oppnådd noen enighet.

I ettermiddag ble det klart at Akademikerne brøt forhandlingene i kommunesektoren.

Hele oppgjøret går nå til mekling. Meklingsfristen er 23. mai klokken 24.00. Dersom partene ikke kommer til enighet i mekling, kan det bli streik blant leger i kommunene.