Hun er vinner av Legeforeningens grunnutdanningspris

Allmennlege og kommuneoverlege i Øksnes kommune i Vesterålen, Ellen Birgitte Pedersen, ble tildelt prisen under Legeforeningens faglandsråd 2022.
Ellen B. Pedersen. FOTO: Privat
PRISVINNER: - Det er utrolig stort og rørende at de fantastisk flotte studentene har sett på min undervisningsform og mitt engasjement som så viktig, sier Ellen B. Perdersen. FOTO: Privat

- Hjertelig tusen takk. Det er utrolig stort og rørende at de fantastisk flotte studentene har sett på min undervisningsform og mitt engasjement som så viktig. Jeg har fått en nydelig blomsterbukett med en flott hilsen fra faglandsrådet. Jeg er beæret, stolt og glad, sa Pedersen da hun mottok prisen under faglandsrådets andre dag på Legenes hus i Oslo.

Allmennlegen var nominert av hele fjerdeårets medisinstudentkull ved Universitetet i Tromsø.

- Ellen klarer å vise oss sammenhengen mellom basalfag og hverdagen til en fastlege i distriktet. Hun underviser for eksempel i kasuistikker som for det meste handler om intracellulære prosesser, og viser hvordan dette ser ut i en primærmedisinsk setting. Dette gjør hun i casearbeid gjennom hele studiet, fra første til siste studieår, skriver studentene i sin nominasjon.

Ærlig om legeyrket
Legeforeningens grunnutdanningspris ble delt ut første gang i 2020. Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i den norske medisinske grunnutdanningen, og å løfte frem den eller de som gjør en spesielt god jobb og er gode rollemodeller for medisinstudentene. Det kan enten være en underviser eller et fagmiljø i medisinsk grunnutdanning som bidrar til å skape gode leger.

Studentene legger også vekt på at Ellen Birgitte Pedersen viser frem legeyrket på en ærlig måte og at hun har fulgt dem gjennom hele studiet.

- Hun forteller om hvordan det er å stå i usikkerhet, hvordan vi alle kommer til å oppleve det og at vi må tørre å stå for de vurderingene man har gjort, selv når det er stor grad av usikkerhet i bildet. Hun vet hva vi allerede har lært og hvilket nivå undervisningen skal være på. Dette gjør at hun kan henvise oss til ting vi lærte flere år tilbake, og om det er noe vi må gå dypere inn i for å forstå sammenhengene bedre.    

Flere fastlege-undervisere
Selv kommenterte Pedersen at hun håpet prisen kunne bidra til at flere fastleger og andre med kombinerte stillinger kan undervise i grunnstudiet i medisin.

- Det er flott og det er verdifullt, avsluttet hun.

Legeforeningens grunnutdanningspris er på 50 000 kroner.