Krever reallønnsvekst i hovedoppgjøret

– Sykehusene må bruke lønn som et verktøy for å beholde og rekruttere dyktige folk med den rette kompetansen, sier president Anne-Karin Rime, forhandlingsleder for Akademikerne helse.
Bilde fra forhandlinger mellom  Spekter og Akademikerne
HOVEDOPPGJØR: Anne-Karin Rime hilser på Spekters forhandlingsdirektør, Bjørn Skrattegård, før starten på forhandlingene. Foto: Akademikerne

Lønnsforhandlingene med Spekter i sykehusene startet tirsdag 5. april.

Gjennom pandemien har det blitt krystallklart at vi er avhengige av et robust helsevesen som både kan gi nødvendig helsehjelp og ha god beredskap. For å klare det er sykehusene avhengige av helsepersonell som besitter den nødvendige kompetansen.

– Vi forventer reelle og frie forhandlinger ved alle sykehus. Lokale behov og avtalte kriterier for lønnsutvikling må være gjeldende, sier Rime.

Akademikerne forventer at årets oppgjør sikrer medlemmene reallønnsvekst. Teknisk beregningsutvalg anslår at prisveksten blir 3,3 prosent i 2022. Resultatet for industrien endte på 3,7 prosent.

Norm over tid

Akademikerne mener det er viktig at frontfagsrammen fungerer som er en norm over tid.

– Resultatet i frontfaget må ikke bli et tak i etterfølgende tariffoppgjør. Det vil svekke de frie forhandlingene. Frontfagsmodellen gir handlingsrom, og det handlingsrommet må brukes til å rekruttere og beholde ansatte med høy utdanning og riktig kompetanse, påpeker Rime før hun legger til:

– For å sikre at offentlig sektor både kan beholde og skaffe seg dyktige ansatte, er det helt avgjørende  å redusere lønnsgapet i offentlig og privat sektor.

For Akademikernes medlemmer i sykehusene forhandles lønnen lokalt eller foreningsvis med Spekter. Legeforeningen vil fremme krav om at yngre leger må få sin lønn fastsatt sentralt, mens lønnstillegg for overlegene og øvrige medlemmer av Legeforeningen forhandles lokalt.

Hjemmekontorkrav

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det innebærer at det både skal forhandles om teksten i overenskomstens ulike deler og om lønn. Akademikerne tar derfor også med seg andre krav inn i forhandlingene. Pandemien har blant annet vist at det er mange som både kan og ønsker å jobbe delvis hjemmefra.

– Vi mener det skal legges til rette for at ansatte som ønsker det kan ha hjemmekontor. Samtidig innebærer det et krav om at de ansatte skal være like godt forsikret hjemme som de er i virksomhetens lokaler, avslutter Anne-Karin Rime.  

Akademikerne krever også at virksomhetene skal arbeide for en bærekraftig og miljøvennlig drift. Reiser bør gjennomføres på den mest miljøvennlige måten der dette er mulig.

For Legeforeningen er aktuelle temaer i sykehusene justeringer i bestemmelser om arbeidstid og bedre arbeidsvilkår for leger som forsker i helseforetakene. I tillegg er det nødvendig med opprydding i det nye lønnssystemet for leger i spesialisering.

Les mer om Legeforeningen og hovedoppgjøret i sykehusene