Krever umiddelbare tiltak for EØS-utdannede leger som har søkt autorisasjon

– Saksbehandling av disse søknadene må prioriteres, og det bør gjøres en rask forskriftsendring slik at legene kan få studentlisens inntil søknad om autorisasjon er avgjort, sier Maja Mikkelsen, leder i Norsk medisinstudentforening.
FOTO: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Maja Mikkelsen. FOTO: Legeforeningen
Maja Mikkelsen, leder i Norsk medisinstudentforening. Foto: Legeforeningen.

Sommeren 2021 endret Helsedirektoratet praksis og åpnet for at personer med helsefaglig utdanning fra EØS-land kunne søke om autorisasjon i Norge, uten å ha oppfylt utdanningslandets krav til autorisasjon. Det vil si at de som for eksempel har studert i Danmark kan søke norsk autorisasjon uten å ha gjennomført KBU (dansk turnus). Uten KBU har ikke legene  «rett til selvstendig virke som lege». 

Helse- og omsorgsdepartementet har uttalt at autorisasjonen som disse legene får, er gyldig bare i Norge. Departementet har også uttalt at legene som får autorisasjon etter denne ordningen, ikke har rett til å få godkjenning som spesialist i Norge før grunnutdanningen er godkjent i utdanningslandet.

Mange nyutdannede leger fra Danmark har søkt om norsk autorisasjon på dette grunnlaget. Saksbehandlingstiden har vært svært lang, og det er ventet en avgjørelse i slutten av februar.

– Den lange saksbehandlingstiden fører også til at denne gruppen ikke har mulighet til å jobbe i helsetjenesten mens sakene behandles, ettersom de ikke lenger har studentlisens, sier Maja Mikkelsen.

Legeforeningen tok opp behovet for raske avgjørelser med direktoratet allerede sommeren 2021, og har nå bedt departementet om å iverksette tiltak. Foreningen ber om en snarlig saksbehandling av disse søknadene og at det gjøres en rask forskriftsendring, slik at legene kan få studentlisens inntil søknad om autorisasjon er avgjort.