LANDSSTYREMØTET: Helsepolitisk dyst i Stavanger

Norges mest fremtredende helsepolitikere møttes til dyst da den tradisjonsrike helsepolitiske debatten ble arrangert under landsstyremøtes første dag.
Bilde av Ingvild Kjerkol
GJENVINNE TILLIT: – Jeg er innstilt på å gjenvinne den tilliten som er tapt. Partene skal involveres, sa Ingvild Kjerkol. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Panelet for debatten besto av helseminister Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet, helsepolitisk talsperson for Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen, helsepolitisk talsperson for Sosialistisk Venstreparti, Marian Hussein, og helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, Bård Hoksrud.

President Anne-Karin Rime innledet debatten med å trekke frem Legeforeningens forventninger til politikerne.

– En rekke utfordringer

– Norge har en helsetjeneste i verdensklasse, men vi står like fullt overfor en rekke utfordringer. Flere av dem ble ekstra synlige under pandemien. Fra fagfolk og ansatte i helsetjenesten over hele landet ropes det varsko om at den offentlige helsetjenesten bygges ned, at stadig flere leger går over til private helseaktører, og at sosial ulikhet øker. Fastlegeordningen er som kjent i en alvorlig og eskalerende krise – og nye sykehusbygg bygges for små, sa Rime før hun fortsatte:

– Den offentlige helsetjenesten er en grunnpilar i velferdsstaten, og alle partier synes enig om at det er behov for både å styrke og bevare den. Men «Når alle lovpriser den offentlige helsetjenesten – hvorfor forvitrer den da?» Det er spørsmålet vi stiller for debatten i dag.

Som ramme for debatten ønsket sentralstyret å løfte frem tre temaer. Den helsepolitiske debatten var derfor inndelt i tre bolker: ambisjonene for den offentlige helsetjenesten, tiltak for å løse fastlegekrisen og sykehus.

– Hvis vi skal sørge for hjelp og trygghet til alle også i fremtiden, må politikerne bevilge mer til helsesektoren i årene som kommer. Vi er derfor spente på om det faktisk er politisk vilje til å satse på den offentlige helsetjenesten, sa Rime før hun ga ordet til debattens ordstyrer, Anne Grosvold, mangeårig NRK-journalist og debattleder. 

En sentral del av den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet hvert år er spørsmål fra landsstyredelegatene i salen til politikerne. Som alltid var det høy deltagelse fra landsstyret.

Innstilt på å gjenvinne tapt tillit

Det var ingen stor overraskelse at bolken om fastlegeordningen vekket stort engasjement, både blant panelet og delegatene i salen. Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen, ba helseministeren svare på når hun vil involvere Legeforeningen og KS i sine planer om store strukturelle endringer i fastlegeordningen. Statsråden forsikret om at partene ville bli involvert, men kunne ikke si når.

– Vi ser på organisering, finansiering og samhandling. Vi ser på ordninger tilpasset en ny generasjon leger. Jeg er innstilt på å gjenvinne den tilliten som er tapt. Partene skal involveres, blant annet gjennom forhandlingene mellom staten, KS og Legeforeningen, responderte Kjerkol.

Vil ha mer involvering i byggeprosjekter

Helsepolitikerne ble selvsagt også utfordret på hvordan de vil løse utfordringen med at sykehus i Norge ikke bare bygges, men også planlegges for små. Legeforeningen har lenge vært krystallklare på at vi må slutte å bygge for små sykehus. Både Ahus, Kalnes og Kirkenes hadde for lite areal allerede ved innflytting.

– Sykehus er  noe av det dyreste vi bygger i Norge. De er høyteknologisk og skal vare lenge. Det er nok ingen som lenger er uenig i at for eksempel Kalnes ble bygget for lite. Det er godt dokumentert. Etter innspill fra Yngre legers forening har jeg reflektert mer og mer over hva som skjer i de rundene der man må foreta kutt i byggeprosjektene. Jeg forstår nå at det er veldig viktig at klinikerne involveres, slik at man ikke bidrar til dårligere samhandling og arbeidsflyt. Det blir veldig dyrt i ettertid. Vi sparer oss rett og slett til fant om kuttene fører til at jobben for helsepersonell blir tyngre og arbeidsprosessene flyter dårligere, poengterte Høyres Tone Wilhelmsen Trøen.

Etter den to timer lange helsepolitiske dysten, med gode spørsmål fra både landsstyredelegater og ordstyrer, rundet president Anne-Karin Rime av debatten. 

Årets landsstyremøte i Stavanger varer fra tirsdag 31. mai til torsdag 2. juni.

Les mer om møtet og se livestream.