Legeforeningen og Spekter forhandler om legenes lønns- og arbeidsvilkår

Legeforeningen og Spekter forhandler nå om overenskomstens del A2, som regulerer sykehuslegenes arbeidsvilkår.
Anne-Karin Rime og Anne-Kari Bratten forhandler om sykehuslegenes arbeidsvilkår. Foto: Legeforeningen
FORHANDLINGER: Anne-Karin Rime og Anne-Kari Bratten forhandler om sykehuslegenes arbeidsvilkår. Foto: Legeforeningen

Forhandlingene startet onsdag 18. mai.

Det er Legeforeningens medlemmer som jobber i offentlige sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital som berøres av de pågående forhandlingene. Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at alle deler av overenskomsten er gjenstand for forhandlinger.

Innledningsvis takket Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter, legene for den gode innsatsen og det konstruktive samarbeidet som har vært med de tillitsvalgte under koronapandemien.

Legeforeningens president Anne-Karin Rime fremhevet behovet for å endre overenskomsten i takt med endringer i legegruppen og måten sykehusene driftes på.

Blant temaene partene diskuterer er lønnssystemet for leger i spesialisering, vilkår for forskere, arbeidstid og kompetansestige for overleger/legespesialister.

Forhandlingene fortsetter 25. mai. Datoer for videre forhandlingsløp er foreløpig ikke fastsatt.