2022

Norsk forening for lungemedisin med ny veileder for kols

Da Helsedirektoratet lanserte retningslinjer for diagnostisering og behandling av kols i februar, valgte de å vinkle dem mot primærhelsetjenesten. Det opprinnelige dokumentet inneholdt også anbefalinger for spesialisthelsetjenesten og disse er nå tilgjengelig som en veileder på nett.
Stig Kringen
27. mai 2022
Bilde av Rune Nielsen pÄ faglandsrÄdet. Rune er leder for Norsk forening for lungemedisin.
KOLSEKSPERT: Rune Nielsen og andre medlemmer i NFL har vært sentral i arbeidet med den nye KOLS-veilederen. Foto: Lars Nord /Legeforeningen.

Veilederen, som du finner på lunge.no, kan skrives ut og søkes i. Ved søk på ord får du opp en oversikt over hvilke kapitler som inneholder ordet. Lungelegenes anbefalinger inneholder 18 kapitler. Helsedirektoratets retningslinjer er på sju kapitler.

– Vi ber leserne være oppmerksom på at dokumentet i sin nåværende form ikke er å betrakte som nasjonal retningslinje, men veileder utgitt av Norsk forening for lungemedisin (NFL). Dette sier Rune Nielsen. Han er leder i NFL og medlem av arbeidsgruppa som har jobbet frem anbefalingene. Til daglig jobber han som overlege ved Lungeavdelingen, Helse Bergen HF og som førsteamanuensis i lungesykdommer ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen.

– Arbeidsgruppa har lagt ned utallige timer med arbeid og vi håper mange får nytte av anbefalingene. Veilederen er relevant for alle som møter kolspasienter på ulike nivå av helsetjenesten, fortsetter Nielsen.

Kols er et folkehelseproblem, og har vært økende både i Norge og i resten av verden. Kols er den tredje hyppigste dødsårsaken i verden, ifølge Verdens helseorganisasjon. Oppdaterte retningslinjer og veiledere for forebygging, diagnostisering og oppfølging av kols inngår i arbeidet med å redusere tidlig død.