Norsk medisinstudentforening har inngått avtale med Norsk Elektronisk Legehåndbok

Nå kan alle medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf) få gratis tilgang til NEL – et svært nyttig og hyppig brukt verktøy for norske leger og medisinstudenter.
Skjermdump av Norsk Elektronisk Legehåndbok.

NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok) er et oppslagsverk utviklet av Norsk helseinformatikk (NHI), hvor man kan søke opp symptomer eller sykdommer, og få en fullstendig oversikt over definisjon, forekomst, symptomer på sykdommen, funn, diagnostikk og behandling, alt oppdatert etter norske retningslinjer.

Studenter tilknyttet fakulteter i Norge får tilgang til NEL gratis gjennom kontoen tilknyttet universitetets internett eller VPN, men norske studenter i utlandet har tidligere måttet kjøpe tilgang til NEL personlig. Det er derfor svært gledelig å nå kunne tilby tilgang til NEL helt gratis som en medlemsfordel i Nmf.

Tanken er at norske medisinstudenter som studerer ved universiteter i utlandet skal få samme mulighet til å bruke det mye brukte og anerkjente oppslagsverket. Svært mange leger i Norge bruker NEL aktivt i arbeidshverdagen, og vi ser på det som en styrke at fremtidens leger får mulighet til å bli kjent med verktøyet allerede i studietiden.

Studenter i utlandet har ofte de fleste læringsressurser på engelsk. Ved å aktivt ta i bruk NEL, får man ikke bare mye god læring, men også mulighet til å få inn norsk fagterminologi via et oversiktlig, enkelt og nyttig verktøy.

Som medlem av Nmf får man tilgang til NEL ved å logge inn via Legeforeningens nettsider. Der kan man finne frem til siden «medlem» på Nmf sin underside. Her finner man alle medlemsfordelene til Nmf, og blar man ned til boksen kalt «Legehåndboken», kan man klikke på den og komme rett inn på NEL.

Vi anbefaler sterkt å bli kjent med verktøyet og slå opp i NEL når man som student har klinisk undervisning, leser om sykdomslære eller tar en deltidsjobb i det norske helsevesenet. Enkel, nyttig og god oversikt over alle sykdommer!