Ny leder av IT-utvalget

Ivar Halvorsen er valgt til ny leder av Legeforeningens IT-utvalg.
Ivar Halvorsen
TAR OVER: Ivar Halvorsen tar over som leder av IT-utvalget etter Kjartan Olafsson. Foto: Tor Martin Nilsen/Legeforeningen

Ivar Halvorsen er til daglig fastlege og kommuneoverlege i Stavanger, og representerer Legeforeningen i Najonalt e-helsestyre. Han har frem til nå vært medlem av IT-utvalget, og tar over etter Kjartan Olafsson som har ledet utvalget i en årrekke. Olafsson fortsetter i IT-utvalget som medlem. 

IT-utvalget er et rådgivende organ for sentralstyret på IKT-/e-helseområdet. Utvalget skal arbeide for å fremme bruk av IT-støtte i klinisk virksomhet for bedre kvalitet i pasientbehandling, arbeidsprosesser og samhandling i helsevesenet. Hovedoppgaven for utvalget er å bidra til å samordne Legeforeningens påvirkning av anskaffelse, utvikling og drift av e-helseløsninger.