Oppstart av Normaltariffen 2022

- Årets forhandlinger vil være preget av den prekære situasjonen i fastlegeordningen, sier president Anne-Karin Rime.
Ole Johan Bakke, Anne-Karin Rime og Nils Kristian Klev
STARTET FORHANDLINGENE OM NORMALTARIFFEN. Fra venstre: Ole Johan Bakke, styremedlem i LSA, president Anne-Karin Rime og Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen. Foto: Legeforeningen

Fredag 20. mai møtte Legeforeningens delegasjon staten for å overrekke sine krav i forbindelse med Normaltariffen. Normaltariffen reulgerer økonomiske vilkår for allmennleger/spesialister i allmennmedisin med fastlegeavtale og spesialister med avtalepraksis.

- I påvente av neste års statsbudsjett må myndighetene nå benytte Normaltariffen til å styrke fastlegeordningen. Vi har ikke råd til å miste enda flere fastleger, sier Anne-Karin Rime.

Om Normaltariffen

Avtalen forhandles årlig mellom Legeforeningen på den ene siden og staten med forhandlingsleder fra helse- og omsorgsdepartementet, finansdepartementet, Helsedirektoratet, Regionale helseforetak og KS, på den andre siden.

Forhandlingene skal være avsluttet innen 1. juli 2022.