Regjeringen lover friske penger til fastlegeordningen

– På kun ett år har det vært en stor økning i antallet pasienter uten fastlege. Vi er nå helt avhengig av et betydelig økonomisk løft i neste års statsbudsjett dersom regjeringen skal klare å redde ordningen, sier president Anne-Karin Rime.
Anne-Karin Rime
MÅ KOMME BETYDELIG LØFT I STATSBUDSJETTET: Legeforeningen slår fast at fastlegeordningen må få en økonomisk redningspakke i regjeringens 2023-budsjett. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Krisen i fastlegeordningen er større enn noen gang. Nå står 175 000 pasienter uten tilgang på en fast lege. Et tall som øker fra måned til måned. Torsdag 11.8 varsler regjeringen at det vil komme friske midler til ordningen i statsbudsjettet for 2023.

– Regjeringen må levere et kraftig økonomisk løft i statsbudsjettet for neste år. Løftet må gå til viktige stabiliserings- og rekrutteringstiltak hvor det viktigste vil være styrket basisfinansiering. Konsekvensene for pasientene er allerede altfor store. Denne satsingen kan ikke vente lenger, sier Rime.

Nedsetter ekspertgruppe

Støre-regjeringen setter i tillegg ned en egen ekspertgruppe som skal gi faglige innspill og råd til trepartssamarbeidet (Staten, KS og Legeforeningen), med tanke på tiltak i 2024-budsjettet og fremover. Utvalget skal ledes av Kjetil Telle, fagdirektør for helsetjenesteforskning ved FHI. Utvalgets første rapport er ventet i desember i år.

Utvalget skal utrede tiltak som bygger på dagens fastlegeordning. De kommende tiltakene skal legge til rette for at det fortsatt skal være attraktivt å være fastlege, enten man er ansatt eller næringsdrivende.

– Det er positivt at regjeringen setter i gang et mer langsiktig arbeid for å sikre fastlegeordningen. Helseministeren har forsikret om at dette arbeidet ikke skal bremse satsingen i statsbudsjettet for 2023, noe som er helt avgjørende. Deler av mandatet er kontroversielt, som for eksempel utredning av gruppeavtaler. I alle tilfeller er dette spørsmål hvor Legeforeningen vil gi sine klare innspill gjennom trepartssamarbeidet, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

– Det er også avgjørende at tiltakene i handlingsplanen styrkes, som følge av utvalgets arbeid.

Tett dialog og samarbeid 

Legeforeningen har blitt lovet en god prosess fremover, med tett involvering av partene.

– Vi er avhengig av et godt og effektivt samarbeid for å raskt iverksette treffsikre tiltak, og sikre nødvendig forutsigbarhet for fastlegene, slik at både fastlegeordningen og legevakt ivaretas på en god måte fremover, sier Rime.