Setter strek etter 35 år med foreningsarbeid

Norsk cardiologisk selskap har vært en stor del av livet til Eivind Stoud Platou og Inger Westad Platou. – Arbeidet har gitt oss mye glede, kunnskap og et stort nettverk, sier ekteparet som nå overlater stafettpinnen til andre.
FOTO: Stig Kringen
NYTT PLATÅ FOR PLATOU: Eivind Stoud Platou og Inger Westad Platou med hver sin hånd på Hjerteforum. Nå overlater de driften av sekretariatet til nye krefter. Foto: Stig Kringen/Legeforeningen

Eivind er kardiolog, det vil si lege med spesialisering i hjertesykdommer. Inger har administrativ bakgrunn. Sammen har de en datter som er klinisk psykolog i Stockholm og en sønn som er grafisk designer.

På et hyggelig og moderne innredet loft på Røa i Oslo har paret inntil nylig drevet sekretariatet til Norsk cardiologisk selskap (NCS). Under et skråtak har de sittet rygg mot rygg med hver sin PC flankert av hjelpemidler som penn, papir, printer og skanner.

Majoriteten av arbeidet er knyttet til produksjon av Hjerteforum, tidsskriftet som Eivind startet opp i 1987 og som NCS sender ut til medlemmene fire ganger i året. Hver utgave inneholder mellom 120 og 140 sider og består av artikler, informasjon om kongresser og møter, veiledninger og annonser. Hjerteforum, som har et opplag på 1200 og er utformet i format 17 x 24 cm, er skrevet av fagfolk for fagfolk. Men det er ikke bare kardiologer som leser det, både sykepleiere, thoraxkirurger og firmaer i legemiddelindustrien står på abonnementslista.

Tidsskriftproduksjon

Eivind er teknisk redaktør og produsent av Hjerteforum. Utgave nummer fire i 2021 ble den siste han satte i layout-programmet InDesign.

Ferdige manuskripter mottar han av den ansvarlige redaktøren. Deretter renser han formateringer som lager forstyrrelser, slipper tekst inn i dokumentet, uthever overskrifter og setter inn sitater på ledige plasser. Arbeidet omfatter også bearbeiding av figurer og annonser som er en del av produktet. Til slutt sender han ferdige filer til trykkeriet.

– Grafisk design, IT og teknologi er morsomt. Min interesse for innholdsproduksjon og design går helt tilbake til da jeg i min ungdom drev skoleavis på Nadderud gymnas. Jeg har brukt alt fra enkle setteprogrammer til dagens InDesign i utformingen av tidsskriftet vårt. Programmene har jeg lært meg selv og jeg har laget en leseverdig mal som vi bruker i settearbeidet av Hjerteforum. I tillegg har også sønnen vår, som er grafisk designer, hjulpet til med design, forteller Eivind før kona Inger skyter inn:

– Til hver utgave jobber Eivind mye med å finne et passende motiv av et hjerte til forsiden av Hjerteforum. Vi synes det er spennende med kunst, og går ofte på gallerier og utstillinger. Da har vi alltid «hjerteblikket» med oss.

Eivind kan erindre at han satte de første utgavene av Hjerteforum ved hjelp av Adobe PageMaker.

– I starten fikk jeg inn noen artikler og annonser. Jeg var sjefredaktør til jeg i 1999 fikk i oppdrag fra styret i NCS å utvikle en webside. Via trykkeriet kom jeg i kontakt med to unge gutter som ville være leverandør av publiseringsløsninger. Sjefredaktørjobben ble da overlatt til Eva Gerdts.

Familiebedrift

Ingers rolle har vært salg av annonser til Hjerteforum, samt regnskap, fakturering og vedlikehold av medlemslister for NCS.

– Jeg ble engasjert i selskapet tidlig på 90-tallet, og siden den gang har jeg skaffet annonser. I over 30 år har jeg rett og slett vært telefonselger. Men jeg synes det er moro å snakke med folk, så det har gått bra. Jeg har kontakter som jeg ringer, og sender pene brev på e-post. Det er stort sett alltid hyggelig i den andre enden, og jeg har fått et veldig fint nettverk i industrien.

Hun forteller at det på 90-tallet var mange annonser i Hjerteforum, men at det senere har blitt merkbart hvordan pendelen har svingt.

– Det siste tiåret har vi slitt litt. Legemiddelfirmaene ønsker primært å annonsere i digitale medier, men det siste året har det vært et realt oppsving. Før jeg sluttet fikk jeg avtale om 15 sider med annonser i hver av de fire utgavene i 2022. Annonsørene kom plutselig helt av seg selv, sier hun entusiastisk.

Pandemien har ført til at det har blitt utfordrende for firmaene å få budskapet sitt frem.

– Firmaene har ikke hatt anledning til å dra ut til legene, på reiser eller kongresser. Fraværet av disse kontaktflatene kan ha ført til at firmaene heller annonserer i Hjerteforum. Leger, pasientene og de som skal lage medisinen, fungerer i et samspill.

Kontinuitet

I NCS' sekretariat er det stadige henvendelser fra medlemmer som lurer på ting. Inger sender ut bøker, besvarer e-poster, sørger for at penger kommer inn og holder medlemslistene oppdatert. Programmet som inneholder medlemslistene, er det Eivind som har utviklet.

– Å drive et tidsskrift og forening er såpass komplisert at det er viktig å ikke bytte ut alle ressurspersonene på en gang. I Hjerteforum har vi hatt god kontinuitet når det gjelder redaktører, sier de.

I tillegg har Eivind sittet som observatør i styret i NCS alle disse årene.

– Styret er veldig kompetent. Fremtiden ser lys ut for NCS, fortsetter to blad Platou.

Tilbakeblikk på Ullevål

Eivind og Inger møttes på nyttårsfest hos felles venner i 1967. I årene som fulgte var begge i utlandet, Eivind i Frankrike og Inger i Tyskland og England. De holdt kontakten ved å skrive brev til hverandre.

I 1970 giftet de seg. Eivind disputerte om hjertets elektrofysiologi ved Universitetet i Tromsø i 1982.

– Jeg begynte på Ullevål sykehus i 1984 og fire år senere ble jeg overlege. Her fikk jeg i oppdrag å organisere pasienter som skulle utredes og opereres. Jeg laget et styringsprogram for hjerteavdelingen og det første datanettverket på Ullevål sykehus. Systemet fulgte pasientene fra de ble innlagt, til journal ble opprettet, via hjertemøte videre til venteliste, operasjonsliste og epikriser. Datanettverket fungerte til litt over årtusenskiftet før sykehuset fikk egne pasientadministrative systemer, forteller Eivind.

Hans hovedarbeid på Ullevål sykehus var knyttet til hjertearytmier og hjertestartere. Eivind opplyser at han har operert inn minst et par tusen slike.

– Det jeg kanskje er mest stolt av er oppbyggingen av en funksjon for ekstraksjon av gamle ledninger og hjertestartere. Infisert utstyr er veldig farlig og ikke så enkelt å fjerne på en trygg måte, ledningene gror godt fast inne i årene og hjertet. Vi startet i 1997. Jeg allierte meg med en dyktig kardiolog i Pisa, Italia, Maria Grazia Bongiorni, som var «europamester» på dette. Hun hadde utviklet en smart metode som var mer skånsom og rimelig, men like effektiv som amerikanernes kostbare laserhylser. Funksjonen har vært landsdekkende, og vi har hatt mange pasienter fra Island og Sverige. Svenskene kom så til oss for opplæring. Ullevål har vært blant toppene i Europa hva angår volum, med suksessrate på oppunder 100 prosent og fravær av komplikasjoner. Jeg har også vært med på å lage internasjonale retningslinjer for opplæring av «ekstraktører», forteller han.

I 1998 lanserte Eivind Platou Pacemakerregisteret. Han fikk hjelp av en god programmerer til å bygge det. Arbeidet kom i tillegg til den andre kliniske jobben han gjorde. Det ble avløst av et nytt pacemakerregister i 2021.

En livsstil

Tilbake til nåtid igjen forteller Eivind og Inger at de har innredet livet etter deadline for moms, kontingent og Hjerteforum.

Nå skal de bruke mer tid på å reise, gå turer i skogen og på fjellet. Eivind har lyst til å bruke mer tid på å lage slektsbok.

Når ekteparet nå gir seg, er det en grafiker i trykkeriet som NCS bruker, som skal gjøre jobben til Eivind. Inger har avregistrert sitt enkeltmannsforetak i Brønnøysund. Jobben til Inger med kontingent og fakturering, er det et regnskapsbyrå som tar over. To sykepleiere på Ullevål skal utføre annonsearbeidet.

– De har vært på loftet hos oss og det var et meget positivt møte! Nå er det definitivt slutt. Det har vært en morsom reise, avslutter Eivind Stoud Platou og Inger Westad Platou.