Studenter for kloke valg

Er du interessert i medisinsk overaktivitet og bærekraft i helsetjenesten? Studenter for kloke valg søker engasjerte medisinstudenter og ernæringsstudenter for deltagelse i et nasjonalt program.
Bilde av studenter
SØKNADSFRIST: 17. juni er søknadsfristen for opptak til Studenter for kloke valg. Foto: Annie Spratt/Unsplash

Det er Gjør kloke valg, Legeforeningens kampanje mot medisinsk overaktivitet, og Senter for bærekraftig helseutdanning ved Universitet i Oslo som står bak Studenter for kloke valg. Medisinsk overaktivitet innebærer at pasienter utsettes for undersøkelser og behandling som de ikke har nytte av og som i verste fall kan skade dem.

– Medisinsk overaktivitet er et stort problem i helsevesenet. Debatten rundt dette temaet er fortsatt i en tidlig fase og på langt nær over. Gjør kloke valg og Senter for bærekraftig helseutdanning har derfor lansert programmet Studenter for kloke valg for å inkludere studenter på medisin og klinisk/human ernæring i denne debatten. Programmet er lagt opp til å gjennomføres parallelt med studiene, sier Stefán Hjörleifsson, leder i styringsgruppen for Gjør kloke valg.

Det er totalt 14 medisin- og klinisk ernæringsstudenter som kan få plass på programmet som går over 15 måneder. Søknadsfristen er 17. juni.

– Programmet starter i september og blir i første omgang tilgjengelig for åtte medisinstudenter fra de fire lærestedene for medisin i Norge og for seks studenter i klinisk ernæring ved de tre lærestedene som tilbyr dette studiet. Programmet som de fjorten studentene skal delta i vil bestå av en fellesdel og et individuelt prosjekt. Fellesdelen vil innebære deltakelse på en nasjonal konferanse om medisinsk overaktivitet og flere digitale og fysiske samlinger for alle studentene på hvert «kull». Det individuelle prosjektet vil handle om et selvvalgt tema knyttet til medisinsk overaktivitet. Hver student som deltar vil bli tildelt en veileder ved sitt lærested som skal bistå studenten i gjennomføringen av prosjektet, forklarer Hjörleifsson.

Les mer og send inn din søknad her

Les mer om Gjør kloke valg