Velkommen til medisinstudiet!

Maja Elisabeth Mikkelsen, leder av Norsk medisinstudentforening, skriver en hilsen til årets kull med nye medisinstudenter.
Maja Mikkelsen. FOTO: Erlend Sæther
NMF-LEDER: Maja Mikkelsen har vært leder for medisinstudentene i 1,5 år. Hun ønsker alle nye studenter velkommen til medisinstudiet. Foto: Erlend Sæther

Kjære alle nye medisinstudenter. Gratulerer med et godt, og ikke minst viktig, valg.

Medisinstudiet er spennende, gøy og lærerikt, men kan også oppleves utfordrende og til tider frustrerende. Dette er starten på en lang reise som vil skape en uvurderlig verdi for både dere og for utallige andre mennesker.

I løpet av de neste seks årene vil dere ta et dypdykk i et av de eldste og viktigste fagene som finnes, nemlig medisinen. Faget tar for seg den friske og den syke kroppen, hvordan man oppdager og behandler sykdom, og ikke minst hvordan man kommuniserer med og følger opp mennesker i sårbare situasjoner. Dette fagfeltet er unikt i den forstand at hvert eneste menneske, på et eller annet tidspunkt, trenger medisinsk behandling i ulike former.

Viktig kompetanse

Nok en gang viser søkertallene til høyere utdanning at medisinstudiet er blant de mest populære studiene. Det er svært gledelig å se at så mange ønsker å utdanne seg til leger. Behovet for medisinsk kompetanse og beredskap har de siste årene blitt ekstra tydelig, med en verdensomspennende pandemi, som også virkelig har belyst behovet for dyktig fagpersonell innen medisinfaget. Samfunnet er helt avhengig av denne kompetansen, både i spesialist- og primærhelsetjenesten. Vi i Norsk medisinstudentforening (Nmf) er både glade og stolte over at dere har valgt å studere medisin.

Medisinstudiet er en profesjonsutdanning som integrerer pasientnær undervisning med teorien man lærer i forelesning. Det kan være krevende, og består av mye pensum hvor man alltid har noe man kunne lest mer på. Jeg vil anbefale dere å være frempå og å stille spørsmål ved alt dere lurer på og det som virker uklart, helt fra begynnelsen av studiet. Å diskutere caser i fellesskap fremmer en god kultur for å være nysgjerrig, og kan bidra til økt forståelse for faget.

Engasjement utover lesesalen

Det er imidlertid viktig å huske at studenttilværelsen også skal nytes, og at den består av så mye mer enn sene kvelder på lesesalen, energidrikker og notorisk pugging. Derfor vil jeg anbefale alle studenter å engasjere seg i en av de mange studentforeningene. Det er soleklart den beste måten å bli kjent med dine medstudenter på, slik at dere kan være ressurser for hverandre, både faglig, men ikke minst sosialt. I tillegg kan det gi et godt og velfortjent avbrekk fra studiene. For min egen del fristet Norsk medisinstudentforening mest, og jeg har aldri angret på valget jeg tok om å engasjere meg der. Foreningen har gitt meg utallige bekjentskaper på tvers av kull, alder og studiested.

Hovedoppgaven til Nmf er å ivareta medisinstudenters interesser og rettigheter, både for studenter i Norge og ved studiesteder i utlandet. Vi arbeider med alle saker som angår utdanningsløpet på medisin, arbeidsliv, folkehelse og menneskerettigheter. Foreningen har også et bredt internasjonalt engasjement og samarbeid med våre søsterorganisasjoner rundt om i verden.

Sterkere sammen

Som medlem av Nmf får man blant annet muligheten til å dra på sommerutveksling, delta i våre prosjekter eller benytte seg av våre mange medlemsfordeler, som for eksempel gode forsikringsavtaler for studenter både innenlands og utenlands. Vi tilbyr også en rekke faglige kurs og arrangementer i alle lokallag.

Norsk medisinstudentforening er underlagt Legeforeningen, som vi naturligvis har et tett samarbeid med. Sammen jobber vi for politisk gjennomslag i våre felles saker, og ikke minst for at studentenes stemme blir hørt og tatt på alvor. Vi håper dere vil bli med på laget ved å melde dere inn i Norsk medisinstudentforening - vi er mye sterkere når vi står sammen. En høy medlemsoppslutning gir anledning og ressurser til å arbeide med viktige saker for norske medisinstudenter også i årene som kommer.

Velkommen til studiet, til Norsk medisinstudentforening og til Legeforeningen!