Verdens legeforening: Resolusjon om Iran

Fra 4. til 8. oktober avholdt Verdens legeforening (WMA) sin generalforsamling i Berlin. Her ble blant annet de internasjonale retningslinjene for medisinsk etikk oppdatert og en resolusjon om Iran vedtatt.
WMA 2022
MEDISINSK ETIKK: Arbeidsgruppen som har oppdatert de internasjonale retningslinjene for medisinsk etikk ble ledet av Dr. Ramin Parsa-Parsi fra Bundesärztekammer i Tyskland. Foto: Legeforeningen/Axel Rød.

Møtet i Berlin var WMAs første generalforsamling med fysisk tilstedeværelse siden 2019. Deltakere fra legeforeninger i alle verdensdeler var til stede i den tyske hovedstaden.

Den norske legeforening var representert ved president Anne-Karin Rime og generalsekretær Siri Skumlien. I tillegg deltok Svein Aarseth, leder av Rådet for legeetikk, og Marit Hermansen, leder av WMAs komite for medisinsk etikk.

Etikkarbeid og solidaritet med Iran

Blant sentrale dokumenter som ble vedtatt var en oppdatering av de internasjonale retningslinjene for medisinsk etikk (The International Code of Medical Ethics): Physician’s Code of Medical Ethics updated.

I tillegg ble det vedtatt en resolusjon om demonstrasjonene i Iran. Rapporter fra landet forteller at flere har omkommet i demonstrasjonene, og at Iranske myndigheter tar i bruk helsekjøretøy for å frakte arresterte demonstranter til fengsel.

WMAs resolusjon tar til orde for at iranske myndigheter må overholde menneskerettighetene, inkludert retten til fredelige demonstrasjoner. Iranske myndigheter må respektere legers autonomi, særlig legers etiske plikt til å gi helsehjelp til alle som har medisinske behov (prinsippet om medisinsk nøytralitet). Iranske myndigheter bes også om å sikre at helseutstyr/fasiliteter kun blir brukt til helseformål.

Ukrainsk takk

I Berlin takket også Den ukrainske legeforening for støtten fra verdens leger etter Russlands militære invasjon i februar. I april vedtok WMAs rådsmøte en egen resolusjon om krigen: WMA Council Resolution in support of Medical Personnel and Citizens of Ukraine in the face of the Russian invasion.