Verdensdagen for den medisinske profesjon

30. oktober markerer legers engasjement for menneskeheten, pasientenes helse og velvære, og respekt for de etiske verdiene som legeprofesjonen er tuftet på. – I en urolig verden er dette viktigere enn noen gang, påpeker president Anne-Karin Rime.
Bilde av Anne Karin Rime, president i Legeforeningen.
SOLIDARISK HYLLEST: Vi takker verdens leger for innsatsen dere legger ned hver eneste dag, hver eneste natt – 365 dager i året!

Pandemien har vært, og er fortsatt, en enorm belastning for helsepersonell i hele verden. I tillegg hindrer en rekke kriger og konflikter leger fra å kunne gjøre sin etiske plikt: Å gi helsehjelp til alle som har medisinske behov. I flere land opplever leger å bli forfulgt når de forsøker å gi helsehjelp.

På generalforsamlingen til Verdens legeforening (WMA) i 2020, ble det vedtatt en resolusjon for å vise respekt og støtte til den medisinske profesjonsutøvelse.

Legeforeningen og WMA markerer 30. oktober som en solidarisk hyllest til legers engasjement for menneskeheten, pasientenes helse og velvære, og respekt for de etiske verdiene legeprofesjonen er tuftet på.

– La oss slå ringe om de grunnleggende prinsippene som det globale legefellesskapet har slått fast gjennom Genève-erklæringen, og holde fanen høyt for prinsippet om medisinsk nøytralitet. I en urolig verden er dette viktigere enn noen gang, påpeker president Anne-Karin Rime i anledning dagen.

Vi takker verdens leger for innsatsen dere legger ned hver eneste dag, hver eneste natt – 365 dager i året!

Medical Profession – WMA – The World Medical Association