Hvordan få tak i og beholde de gode fagfolka?

Ingen mangel på helsepersonell, og nesten halvert sykefravær på ett år? LEFO inviterte sjeflege Marie Højriis Storkholm for å snakke om hvordan avdelingen ved Aarhus har fått til dette.
Marie Storkholm. Foto: Jonatan Nothlev
Foto: Jonatan Nothlev, Stifinder A/S.

Hvordan kan man skape et arbeidsmiljø i offentlig helsevesen der ansatte trives og ikke slutter?

Marie Storkholm er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, har doktorgrad i medisinsk ledelse og underviser i legeledelse og utvikling ved Aarhus universitet. Hun leder en avdeling med 200 ansatte, og de har fått stor oppmerksomhet i Danmark fordi det er en av få avdelinger som ikke mangler fagfolk. 

Norge er ikke alene om å ha utfordringer knyttet til rekruttering av helsepersonell, og Storkholm presenterte et gjenkjennelig bilde av utfordringene de har i Danmark.

Storkholm fortalte om hvordan de siden 2018 har jobbet med drift, utvikling og ledelse for å skape en avdeling hvor tillit og medvirkning står i høysetet. Med tiltak som tverrfaglige medarbeidercamps har de satt fokuset på å sammen komme frem til hvordan de kan løse utfordringene i helsevesenet - på sin avdeling.

Fokuset på samarbeid tar de med seg i en travel arbeidshverdag. Storkholm forteller at de igjennom tiltak som daglige teamtalks legger til rette for at sykepleiere, leger og ledere kjenner hverandres navn og har tilliten til å ta viktige samtaler. Dette skaper strukturer på arbeidsplassen som legger til rette for økt medbestemmelse.

Storkholm peker på at ledere må tørre å se forbi den hierarkiske styringsmodellen som henger igjen fra forrige århundre, og forsøke en mer desentralisert styring. Hun forteller at dette ofte føles vanskelig for både ledere og ansatte å redefinere lederstyring og selvorganisering, men peker på at man må de bruke ansattes kompetanse. Tiltak som å gi de ansatte ansvaret for deler av budsjetteringen på egen avdeling er nødvendig, ifølge Storkholm.

Storkholms arbeid i sin avdeling understreker hvor viktig arbeidsmiljø er for at helsepersonell ønsker å stå i yrket sitt. Hvordan helsevesenet kan beholde helsepersonell blir en viktig utfordring i tiden som kommer. For å få til det er det avgjørende at helsepersonell brukes for å finne løsninger for fremtidens helsetjenester.

Se opptak fra seminaret

Det ble tatt opptak av seminaret og alle interessenter kan se opptaket.