2023

12. mai 2023

Hvordan få tak i og beholde de gode fagfolka?

Ingen mangel på helsepersonell, og nesten halvert sykefravær på ett år? LEFO inviterte sjeflege Marie Højriis Storkholm for å snakke om hvordan avdelingen ved Aarhus har fått til dette.
11. mai 2023

Marte Kvittum Tangen gjenvalgt som NFA-leder

Under årsmøtet var det valg og utdeling av priser. I tillegg annonserte Tangen en gave fra NFA-styret og markerte 40 år som fagmedisinsk forening.
10. mai 2023

Nils Kristian Klev gjenvalgt som leder av Allmennlegeforeningen

Klev ble gjenvalgt ved akklamasjon under Allmennlegeforeningens landsrådsmøte i Bergen. Landsrådet valgte i tillegg nytt styre og delte ut prisen for årets allmennlege.
08. mai 2023

En helmax spesialitet

Maxillofacial kirurgi har tradisjonelt vært Norges lengste spesialistutdanning. Spesialistene har, som hovedregel, måtte avlegge både odontologisk og medisinsk embetseksamen. Senere får kirurgene bruk for sin utholdenhet og stayerevne under lange, ofte krevende, operasjoner.
08. mai 2023

Fra legejournal til pasientjournal

Mens journalen tidligere var legenes arbeidsverktøy, leses den i dag også av pasienter, jurister og andre. Det gjør noe med måten den blir skrevet på – og måten den blir forstått.
08. mai 2023

Snart er det landsstyremøte

Det begynner endelig å bli vår mange steder i landet, og vi kan glede oss over at sola gir oss lys og energi etter en lang vinter. Det trenger vi, både i direkte og i overført betydning. Vår gode felles helsetjeneste er under sterkt press, og med det også kårene for god fagutøvelse for leger.
08. mai 2023

Allmennlegenes Våruka er i gang

Faglig påfyll, helsepolitisk debatt og valg av nye styrer i Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin er blant sakene som står på årets program.
05. mai 2023

Ståle Sagabråten gjenvalgt som leder av fagstyret

Ståle Onsgård Sagabråten ble gjenvalgt som leder av fagstyret. Sagabråten er opptatt av å videreutvikle gode helsetjenester nær pasienten selv, god samhandling mellom helsetjenester og fastlegeordningen.
05. mai 2023

Hvordan motvirke sosial ulikhet i helse?

– Dette er noe fagstyret har vært opptatt av i mange år. Vi må gi mest til de som trenger det, innledet thoraxkirurg Gry Dahle og barne- og ungdomspsykiater Ingvild Skogen Bauge.

Side 1 av 9