2023

27. mars 2023

Legen i påskefjellet

Flere av våre medlemmer skal til fjells i påsken. Hva bør de være obs på? Vi har spurt Camilla Cecilie Underland, kommuneoverlege og fastlege i Hemsedal.
27. mars 2023

Fra hvit snø til hvit frakk

Astrid Uhrenholdt Jacobsen studerte medisin mens hun var toppidrettsutøver. Ikke alt lå til rette for at denne kombinasjonen skulle gå helt knirkefritt.
27. mars 2023

Medisinens detektiver

Patologer er først og fremst etterforskere. Med autopsi, biopsi og cytologi som redskaper leter de etter svar på medisinske spørsmål. I år feirer Den norske patologforening 100 år.
27. mars 2023

Sykehusutvalget: Vil gjøre endringer i finansieringsmodellen for nye sykehus

– Hovedinntrykket er at utvalgets rapport er et godt utgangspunkt for en mer positiv utvikling av spesialisthelsetjenesten. Problemene i sykehusene er betydelige, og det er derfor nødvendig med tiltak som staker ut en annen kurs, sier president Anne-Karin Rime.
27. mars 2023

Velkommen til årets faglandsråd

Legeforeningen ønsker velkommen til faglandsrådet 2023. Møtet finner sted på Soria Moria 4. til 5. mai.
23. mars 2023

E-helsepris til Regin Hjertholm

Under eHelse 2023 ble fastlege Regin Hjertholm tildelt Dataforeningens eHelsepris for sin omfattende og langvarige innsats for bedre e-helseløsninger i Norge.
23. mars 2023

Alliansen for fysisk aktivitet i skolen

Legeforeningen har siden 2002 arbeidet for å få innført en times fysisk aktivitet daglig for alle elever i grunnskolen gjennom alliansen for fysisk aktivitet i skolen.
23. mars 2023

Forventninger til folkehelsemeldingen

Våren 2023 legger regjeringen frem en stortingsmelding om folkehelse. Vi har store forventninger til at ny folkehelsemelding vil inneholde konkrete tiltak for å nå målet.
23. mars 2023

Vurdering av henvisninger i psykisk helsevern – bør vi tenke nytt?

Psykologforeningen, Norsk psykiatrisk forening og Legeforeningen ønsker velkommen til seminaret «Vurdering av henvisninger i psykisk helsevern – bør vi tenke nytt?»

Side 1 av 5