2023

01. desember 2023

Sentralstyret i Den tyrkiske legeforening fradømt sine verv

– Vi fortsetter å stå solidarisk sammen med våre tyrkiske kolleger, sier president Anne-Karin Rime.
29. november 2023

Tilbakeblikk på et langt og trofast fastlegeliv

Jostein Tørstad (69) trer snart inn i pensjonistenes rekker. Men den tidligere lederen av Finnmark legeforening har ikke roet ned arbeidstempoet av den grunn.
29. november 2023

– Spesialitetskomiteene fremmer kvaliteten i faget

Spesialitetskomiteene er sakkyndige og rådgivende utvalg i Legeforeningen. Aktuelt i foreningen har tatt en prat med lederen for spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri, Gro Janne Wergeland, for å få vite litt om hvordan de jobber.
28. november 2023

Ny undersøkelse skal kartlegge legers arbeidshverdag

Denne uken sendes det ut en undersøkelse til leger i et ansettelsesforhold om deres arbeidssituasjon. Alle Legeforeningens medlemmer som er registrert med et ansettelsesforhold inviteres til å delta.
24. november 2023

Helsetjenesten er en viktig del av totalberedskapen

Fredag 24. november la regjeringen frem den første stortingsmeldingen om helseberedskap. Legeforeningen etterlyser en sterkere satsing på beredskap i helsetjenesten.
17. november 2023

Norsk patologforening 100 år

I år fyller Patologforeningen 100 år, noe som markeres med stort jubileum. – Den vanligste feiloppfatningen er at patologer bare obduserer, sier Elin Mortensen, leder i Norsk patologforening.
09. november 2023

Hvordan skal arbeidsgiver kunne overvåke ansattes oppslag i journal?

Flere av dagens journalsystemer har funksjonalitet for innsamling av omfattende data om ansattes bruk av systemene. Diskusjoner pågår lokalt i ulike helseforetak, men vi trenger en offentlig debatt om hvordan denne typen aktivitetsdata skal brukes og for hvilke formål.
08. november 2023

Legeforeningen satser på bistand i tilsynssaker

Systemet for tilsyn med helsetjenesten har vært et prioritert arbeid for Legeforeningen over tid. I høst starter vi et prosjekt for å styrke kompetansen og medlemsbistanden på området ytterligere.
08. november 2023

– Å være advokat er ikke så ulikt å være lege

I nærmest hele sitt yrkesliv har Synne Bernhardt vært lege og kirurg. Nå jobber hun som advokatfullmektig og bistår leger i tilsyns- og autorisasjonssaker.

Side 1 av 16