2023

– Det må satses på hjemmetjenestene

30. januar 2023
– Skal vi løse fremtidens omsorgsproblemer, så må vi løfte hjemmetjenestene. Det sier Bettina Husebø, professor og leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Det medisinske fakultet i Bergen.

Villedende utlysning av LIS1-stillinger

27. januar 2023
Helsedepartementet har besluttet at 31 LIS1-stillinger skal kobles til psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri i søknadsrunden våren 2023. Men stillingene innebærer ingen form for binding.

Legeforeningen vil ha mer helhetlig behandling av psykisk syke

23. januar 2023
Årskontroll, fritak for egenandeler og gratis tannhelsetjeneste for psykisk syke og pasienter med rusmiddellidelser. Dette er blant tiltakene Legeforeningen foreslår i en ny rapport om somatikk i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Sykehustalen 2023: – Alvorlig for sykehusene

17. januar 2023
Regjeringen fraskriver seg ansvaret når de ber sykehusene gjennomføre kutt som rammer pasienter og ansatte. Legeforeningen er dypt bekymret over situasjonen.

Rusmedisinen kan feire 10-årsjubileum som egen spesialitet

16. januar 2023
Det er nå 10 år siden det ble besluttet å opprette spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin. Norge er fremdeles det eneste landet i verden med egen hel-spesialitet innen dette faget.

Popdoktoren

16. januar 2023
Hun vil bli fastlege og hjelpe folk gjennom personlige kriser og kjærlighetssorg. Men først skal hun erobre konsertscener og hitlister som popartist. Vi har møtt Amanda Tenfjord – en imponerende blanding av musiker og medisiner.

Akuttpsykiateren

16. januar 2023
– Gjennomsnittsalderen for pasienter som er innlagt på psykiatrisk akuttmottak er rundt 30 år. Som psykiater på akuttmottak kommer du veldig tidlig inn i livet til folk og kan utgjøre en forskjell. Å jobbe med akuttpsykiatri er dessuten gøy og variert.

Hjernekvinnen

16. januar 2023
Formidling som funker. Aktuelt i foreningen har snakket med en som vet hvordan det gjøres: Anne Hege Aamodt, overlege ved Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet i Oslo, der hun jobber med hjerneslag og hodepine som kliniker og forsker. Hun er også tilknyttet NTNU som leder av scientific advisory board for forskningssenteret NorHEAD.

Advarer tyrkiske myndigheter

10. januar 2023
Verdens legeforening (WMA) og den europeiske legeforening (CPME) fordømmer prosessen for å avsette styremedlemmene i den tyrkiske legeforening.

Side 1 av 2