2023

29. desember 2023

Helse-Norges nest mektigste kvinne andre år på rad

President Anne-Karin Rime befester sin posisjon over de mektigste kvinnelige helsetoppene i Norge 2023.
27. desember 2023

Nye europeiske anbefalinger for økt legetrivsel

Den europeiske legeforening (CPME) har utarbeidet en rekke anbefalinger for å forbedre jobbtrivselen til leger over hele Europa.
22. desember 2023

Rundebordskonferanse: Balansering av helserettigheter og økonomisk bærekraft

I en tid der medisinsk innovasjon stadig skaper nye behandlingsmuligheter, står helsetjenesten overfor en utfordrende oppgave: Hvordan balansere rettigheter til individuell helsehjelp med begrensede økonomiske ressurser på gruppenivå?
22. desember 2023

Nye dekninger under Ansvarsforsikringen

Ansvarsforsikringens hovedformål er å dekke opp for erstatningskrav fra pasienter. Men Legeforeningen har i de senere år fått inkludert også andre områder. Fra 1. januar 2024 er det inntatt ytterligere to nye dekninger, uten at prisen øker.
21. desember 2023

God jul og godt nytt år!

Legeforeningen ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte og andre samarbeidspartnere en riktig god jul – og et godt nytt år!
19. desember 2023

Revidert rammeavtale for næringsdrivende fastleger

For første gang på ti år har rammeavtalen for fastlegeordningen blitt revidert. KS og Legeforeningen er nå enige om en ny avtale som trer i kraft 1. april 2024.
15. desember 2023

Frontfagsmodellen må praktiseres mer fleksibelt

– Vi støtter frontfagsmodellen, men arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor må bruke lønn aktivt for å rekruttere og beholde ansatte. Det forutsetter at frontfagsmodellen praktiseres mer fleksibelt, sier president Anne-Karin Rime.
15. desember 2023

Lanserer klinisk emnekurs om aktivitet og kosthold som medisin

Kurset retter seg mot allmennleger og vektlegger bruk av aktivitet og kosthold i behandling av ulike sykdommer.
15. desember 2023

Kjernekarkirurgen

Shakil Aslam er karkirurg, foreningsleder, trebarnsfar og gift med en psykiater. Til daglig arbeider han som overlege på kirurgisk avdeling ved Sykehuset Østfold Kalnes. Der behandler han pasienter som blant annet har sprukne pulsårer og blødninger.

Side 1 av 17