LANDSSTYREMØTET: Fagmedisinsk prisdryss

Under Legeforeningens landsstyremøte i Bodø ble det tirsdag ettermiddag delt ut flere priser til leger og forskere.
Prisvinnerne under årets landsstyremøte. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff
De heldige prisvinnerne under årets landsstyremøte er fra venstre Ingrid Lunde Steen, Irene Birow Elgen, Siri Tau Ursin, Marit Kristine Smedsrud og Emily McLean stående mellom nestleder Nils Kristian Klev og President Anne Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Den første fagmedisinske prisen som ble delt ut er Legeforeningens pris for forebyggende medisin. Den gikk til  Emily Mclean for artikkelen "Etiske dilemmaer for sykehjemsleger under covid-19-pandemien", publisert i Tidsskriftet nr. 10/2022. Mclean er doktorgradsstipendiat ved Bergen senter for etikk og prioriteringer ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Hun er tilknyttet Global health anthropology ved Universitetet i Bergen. Mclean er utdannet lege.

Formålet med prisen er å vekke interesse for forebyggende medisin ved årlig å belønne den mest verdifulle artikkelen om temaet i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Marie Spångberg-prisen

Marie Spångberg-prisen gikk til Marit Kristine Smedsrud. Prisvinner er førsteforfatter av artikkelen "Highly malignant disease in childhood-onset arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy".  

Denne prisen er opprettet til minne om Norges første kvinnelige lege. Prisen er ment å stimulere kvinnelige legers vitenskapelige innsats.

Kvalitetspris for Primærhelsetjenesten

Prisen ble tildelt Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) ved Ingrid Lunde Steen  
Prisen skal stimulere leger til kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid. KUPP har siden 2015 tilbudt kunnskapsbasert oppdatering om bruk av legemidler til norske fastleger. KUPP er et produsentuavhengig, gratis, spesialtilpasset undervisningstilbud til den enkelte fastlege. Det er et kvalitetsforbedringsprosjekt i allmennpraksis og et nyttig implementeringsverktøy. I løpet av 20-30 minutter oppdaterer vi fastlegene på det nyeste om bruk av legemidler innenfor et terapiområde.

Kvalitetspris for Spesialisthelsetjenesten

Prisen ble tildelt overlege Irene Bircow Elgen ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge ved Haukeland universitetssjukehus for Kvalitetsutviklingsprosjektet: "Tjenester på tvers".

Bircow Elgen er beskrevet som en "dyktig kliniker … som har holdt fast ved målsettingen om at endringene skal være forskningsbaserte, og med vekt på vitenskapelig publisering. Arbeidet har krevd stor utholdenhet og pågangsmot, og evne til å inkludere og inspirere medarbeidere. Det er også grunn til å trekke fram entusiasmen over å kunne tilby et forbedret tilbud, og evnen til å formidle og engasjere også utover eget fagmiljø.