LANDSSTYREMØTET: Siri Tau Ursin tildelt Legeforeningens lederpris 2023

Direktør ved Nordlandssykehuset Siri Tau Ursin er tildelt Legeforeningens lederpris for 2023. Prisen ble delt ut på Legeforeningens landsstyremøte i Bodø tirsdag 6. juni.
Prisvinneren Siri Tau Ursin mellom nestleder Nils Kristian Klev og president Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff
STERK OG DYKTIG: – Hun viser god ledelse mot tydelige mål for virksomheten, og har alltid hatt pasientens beste som sin øverste prioritet, sier president Anne-Karin Rime om prisvinner Siri Tau Ursin. Her mellom Rime og visepresident Nils Kristian Klev. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

– Det er helt fantastisk å få vite at jeg har fått prisen. Det er en stor ære og en anerkjennelse som betyr mye for meg, sier en rørt prisvinner.

Hun ble valgt til årets pris etter at det kom inn hele 32 forslag til kandidater. Tau Ursin mener det er viktig at leger går inn i lederstillinger, både administrativt og faglig.

– Jeg vil oppfordre kollegaer til å bli ledere. Jeg har hatt gode ledere rundt meg og gikk inn i lederstillinger nettopp grunnet gode ledere. På lik linje med at man spesialiserer seg i andre fag, mener jeg man skal legge til rette for at leger kan få støtte og vilkår som gjør at de velger ledelse, sier hun.

Siri Tau Ursin har vært medlem av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten, har deltatt i utarbeidelsen av flere nasjonale veiledere inkludert Helsedirektoratets pandemiplanlegger, og er tidligere styremedlem i Gjør kloke valg-kampanjen. Videre har hun vært leder av Overlegeforening og sentralstyremedlem i Legeforeningen. Hun har også vært leder for Norsk anestesiologisk forening. 

Sterk og dyktig

– Prisvinneren utmerker seg som en sterk og dyktig leder. Hennes medisinsk faglige kompass og bondevett er unike egenskaper som har vært avgjørende for å lede sykehus på en vellykket måte, sier leder i Allmennlegeforeningen og visepresident i Legeforeningen Nils Kristian Klev.

President Anne-Karin Rime hyller også Ursin.

– Hun viser god ledelse mot tydelige mål for virksomheten og har alltid hatt pasientens beste som sin øverste prioritet. Hennes dedikasjon til selv å oppleve daglige utfordringer i virksomheten, ved å fortsette å gå vakter selv da hun var avdelingssjef, har gitt henne en dyp forståelse for hennes kollegaers arbeid og behov.

Rime understreket at prisvinneren har vist god vilje og evne til dialog med ansatte.

– Hun er kjent for å være en god lytter, og at hun setter av tid til sine ansatte. De tillitsvalgte roser henne for hennes evne til å ta tak i kritikkverdige forhold, og hennes evne til å komme med løsningsforslag. Hun er populær blant ansatte og tillitsvalgte, inkluderende og omtenksom.

Flere gode legeledere

Nominasjonen viser at det er mange gode legeledere i norsk helsetjeneste. Samtlige kandidater har fått imponerende gode tilbakemeldinger på sin lederutøvelse.

– God helseledelse utgjør en forskjell, og det er viktig at slik ledelse hedres, understreker Anne-Karin Rime.

Årets prisvinner ble nominert av medlemmer av Legeforeningen fra flere sykehus hvor prisvinneren har jobbet: Fra foretakstillitsvalgt, fagsjef, overleger og viseadministrerende direktør.