Akademikerne enig med staten

Partene er enige om en pott til lokale forhandlinger på 5,3 prosent. Det er en høyere pott til lokale forhandlinger enn det som noen gang er satt av tidligere. Den samlede økonomiske rammen er beregnet til 5,2 prosent.
Kari Tønnessen Nordli Foto: Thomas B. Eckhoff
- Dette legger til rette for en god lønnsutvikling for våre medlemmer, og vi er fornøyde med resultatet, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne stat. Foto: Thomas B. Eckhoff

Akademikerne kom til enighet med staten fredag ettermiddag. Akademikerne forhandler for rundt 42 500 høyt utdannede, og er den største hovedsammenslutningen i staten.

- Dette legger til rette for en god lønnsutvikling for våre medlemmer, og vi er fornøyde med resultatet. Resultatet er viktig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass for høyt utdannede – og ikke taper konkurransen mot privat sektor, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne stat.

Lokale forhandlinger

Partene er enige om en pott til lokale forhandlinger på 5,3 prosent. Det er en høyere pott til lokale forhandlinger enn det som noen gang er satt av tidligere. Midlene skal fordeles etter lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet og utbetales med virkning fra 1. mai. Den samlede økonomiske rammen er beregnet til 5,2 prosent, mens disponibel økonomisk ramme per 1. mai er på 5,3 prosent.

- Dette betyr en historisk høy pott. Lokale forhandlinger er viktig for Akademikerne. Det er på den enkelte arbeidsplass man best kjenner sine utfordringer og behov, og da må de lokale partene kunne bruke lønnsforhandlingene for å sikre nødvendig kompetanse. I forhandlingene kan partene velge å gi generelle tillegg, individuelle eller tillegg til spesifikke grupper, sier Tønnessen Nordli.

Les mer om resultatet av oppgjøret på Akademikernes side.