Akademikerne enig med Oslo kommune i lønnsoppgjøret

Akademikerne og Oslo kommune kom til enighet i lønnsforhandlingene søndag ettermiddag. Den samlede rammen på oppgjøret er 5,4%, noe som er høyere enn frontfaget.
Julius O-Akademikerne
OVER FRONTFAGET: Den totale kostnadsrammen for lønnsoppgjøret ligger på 5,4 prosent, noe som er over frontfaget. Foto: Akademikerne/Thomas B. Eckhoff

– Det har vært krevende, men vi er fornøyde med et resultat som løfter ansatte med høyere utdanning. Det er avgjørende for at kommunen ikke skal tape i konkurransen om denne kompetansen, sier Julius Okkenhaug, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.

De av Legeforeningens medlemmer som arbeider i Helseetaten og Sykehjemsetaten har lokal lønnsdannelse og forhandler derfor lokalt til høsten. Øvrige medlemmer er omfattet av dagens enighet.

Les mer på Akademikernes nettsider.