Blir det bare verre i forskjells-Norge?

Hvordan kan leger motvirke sosial ulikhet i helse? Faglandsrådet 2021 satte søkelyset på sosial ulikhet i helse, og vedtok en resolusjon om å bidra til å redusere den sosiale ulikheten i helse ved å se på hva den enkelte fagperson/fagmiljø kan bidra med.

På årets faglandsråd ønsker vi å dykke dypere ned i denne problemstillingen, gjennom to aktuelle temaer:

  1. Helsepersonellkommisjonens rapport: Rapporten NOU 2023: 4 - regjeringen.no ber de offentlige helsetjenestene jobbe enda mer effektivt for å kunne behandle flere pasienter uten flere fagfolk. Vil et økende press på effektivisering bli en driver for både privatisering og sentralisering? Hvilke virkemidler har vi for å utjevne forskjeller som ikke er avhengige av personellressurser? Hvordan skal vi klare å skape helsetjenester som har den fleksibiliteten som trengs for å “gi mer til de som trenger det mest”?
  2. Helsekompetanse: Ulik helsekompetanse er en viktig årsak til ulikhet i helse. Hvordan kan helsekompetansen økes for de mest sårbare gruppene? Hva kan leger gjøre for å tilpasse kommunikasjon og behandlingstilbudet for pasienter med ulik helsekompetanse?

Saken innledes av Kristin Kornelia Utne, medlem av Helsepersonellkommisjonen, Tone Torgersen, fagsjef i Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Hanne Søberg Finbråten, førsteamanuensis ved HiNN og forsker i "Befolkningens helsekompetanse"-prosjektet og Ingvild Vatten Alsnes, fastlege og styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin. Delegatene inviteres til en bred debatt for å belyse dette dagsaktuelle temaet.