E-helsepris til Regin Hjertholm

Under eHelse 2023 ble fastlege Regin Hjertholm tildelt Dataforeningens eHelsepris for sin omfattende og langvarige innsats for bedre e-helseløsninger i Norge.
Bilde av Regin Hjertholm
VERDIG VINNER: – Ildsjeler som Regin Hjertholm er viktige bidragsytere til at vi får på plass gode digitale verktøy som fremmer pasientarbeidet, sier Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Tor Martin Nilsen

– Jeg engasjerte meg i dette for å gjøre en innsats for å få bedre arbeidsflyt for legene – og mer tid til familien. Det siste lyktes jeg ikke helt med, sa Regin Hjertholm.

Prisen tildeles enkeltpersoner eller virksomheter som har bidratt til nytenkende og banebrytende samhandling, enten i arbeidsformer for utviklingsarbeidet og/eller i resultatet. Regin Hjertholm er spesialist i allmennmedisin, og har jobbet i over 30 år som fastlege ved Eidsvåg legekontor i Bergen.

– Legeforeningen gratulerer Regin Hjertholm med en velfortjent pris. Han har over mange år gjort en stor innsats for e-helsefeltet i Norge. Ildsjeler som Hjertholm er viktige bidragsytere til at vi får på plass gode digitale verktøy som fremmer pasientarbeidet, sier president Anne-Karin Rime.

Involvert i en rekke e-helseprosjekter

I juryens begrunnelse trekkes det frem at Hjertholm har arbeidet med e-helse som brukerrepresentant i 25 år og deltatt i mange prosjekter med direktorater, helseforetak, kommuner, norsk helsenett, NAV, HELFO, og Legeforeningen. Han har pilotert det meste av løsninger som er utviklet i elektronisk pasientjournal (EPJ), særlig innen samhandling og er også initiativtaker til, og sentral person i, EPJ-løftet.

– Da Regin Hjertholm ble tildelt Allmennlegeprisen i 2011 ble det påpekt at han har tatt tak i hverdagens datautfordringer. Utfordringer som de fleste av oss andre bare sitter og håper at noen andre gjør noe med. Det tror jeg sier det meste om den innsatsen han har lagt ned, sier Ivar Halvorsen, leder i Legeforeningens IT-utvalg. 

Pasientens legemiddelliste

Hjertholm har også vært sterkt tilknyttet Pasientens legemiddelliste-piloten i Bergen. Eidsvåg legekontor, der Hjertholm jobber, var først ut med å opprette legemiddellister for sine pasienter. Pasientens legemiddelliste er en felles oversikt over hvilke legemidler pasienten bruker, som kan leses i kjernejournal og via Helsenorge. Listen kan også leses og oppdateres via e-reseptfunksjonen i ulike pasientjournaler, og den kan deles mellom helsepersonell i forskjellige deler av helsetjenesten.

Dataforeningens eHelsepris ble utdelt for første gang i 2022. Den gang var det TISK-samarbeidet som mottok prisen for å ha raskt etablert løsninger som håndterte pandemiens utfordringer for innsamling og deling av testresultater og smittesporing.

Konferansen eHelse 2023 er en møteplass for fagfolk innen helse og IT. Årets arrangement setter søkelyset på de viktigste initiativene og problemstillingene som preger det videre arbeidet med e-helseløsninger i Norge i etterkant av koronapandemien.

Søkelys på Helseplattformen

Første del av konferansen var viet til innføringen av Helseplattformen i Helse Midt-Norge, der en rekke innledere delte erfaringer og tanker om veien videre. Helseplattformen er det største e-helseprosjektet som pågår i Norge og har interesse og konsekvenser langt utover Midt-Norge. Helseplattformen har fått kritikk fra flere brukermiljøer for feilsituasjoner, manglende oversikt og tungvinte arbeidsprosesser.

Vivi Bakkeheim, overlege og foretakstillitsvalgt ved St. Olavs hospital presenterte sykehuslegenes erfaringer med journalsystemet så langt. Hun la også frem noen av hovedresultatene fra spørreundersøkelsen som Legeforeningen nylig har gjennomført blant legene på sykehuset.

– Det har vært mange utfordringer i forbindelse med implementeringen av Helseplattformen. Ettersom systemet ennå ikke er ferdig påvirkes de ansattes hverdag fortsatt i stor grad. Jeg mener at organiseringen av prosjektet må forenkles. Resultatene i spørreundersøkelsen er også nedslående å lese. De fleste er bekymret for pasientsikkerheten, og det har vært store problemer med tilliten til løsningen. Det er helt nødvendig at løsningen blir trygg og lettere å bruke i tiden som kommer, understreket Bakkeheim

eHelse 2023 går av stabelen 23. og 24. mars i Vika Kino i Oslo. Se hele programmet her.

Konferansen eHelse 2023 arrangeres av Den norske dataforening, Den norske legeforening, Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for e-helse og NorHIT. Konferansen gir tellende timer til legers spesialisering og etterutdanning. Allmennmedisin: Godkjennes med 15 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Konferansen eHelse 2023 kan også godkjennes for alle spesialiteter med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.