Enighet i de innledende sykehusforhandlingene

Akademikerne helse og Spekter kom i dag til enighet i de innledende forhandlingene i årets mellomoppgjør i sykehusene.
Bjørn Skrattegård i Spekter og Rune Frøyland i Akademikerne helse
ENIGHET: Akademikerne forventer at arbeidsgiverne fører offensiv lønnspolitikk lokalt. Fra venstre: Bjørn Skrattegård, forhandlingsdirektør i Spekter og Rune Frøyland, Akademikerne helse. Foto: Legeforeningen

– Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet i de innledende forhandlingene med Spekter, sier fungerende forhandlingsleder i Akademikerne helse Rune Frøyland.

– De tillitsvalgte er avgjørende for at sykehusene skal lykkes i kampen om akademikeres kompetanse. Vi forventer at sykehusene  bruker muligheten lokale forhandlinger gir til å føre en offensiv lønnspolitikk.

Tariffoppgjøret for helseforetakene startet torsdag formiddag. Akademikerne og Spekter er enige om et partssammensatt arbeid om bruken av hjemmekontor. I tillegg er det avtalt frister for resten av forhandlingsløpet.

Frist for oppstart av lokale forhandlinger for foreningene, med unntak av Legeforeningen, er 22. mai, med forhandlingsfrist 16. juni. Det videre forhandlingsløpet mellom Legeforeningen og Spekter avtales senere.

Les også saken om oppstarten av forhandlingene.