Enighet mellom Legeforeningen og Spekter

Etter nærmere ett døgn med forhandlinger ble Legeforeningen og Spekter onsdag morgen 14. juni enige om den landsomfattende overenskomstdelen A2 for sykehusleger.
Bratten og Rime
ENIGHET: Administrerende direktør i Spekter Anne-Kari Bratten og Anne-Karin Rime. Foto: Spekter.

 – Forhandlingene har vært svært utfordrende til mellomoppgjør å være. Vi har diskutert ulike innretninger på lønnsoppgjøret og funnet løsninger som ivaretar både våre og arbeidsgivers behov. Alt i alt er vi tilfreds med resultatet, sier president Anne-Karin Rime. 

I tillegg til en generell lønnsøkning, ble vaktlønnen hevet.  

 – Vi er godt fornøyde med at Spekter ved å heve vaktlønnen anerkjenner den belastningen det er å jobbe vakter på kveld og natt, sier Rime. 

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, det vil si at det kun forhandles om lønn. Alle Legeforeningens medlemmer fikk forhandlet lønnen sin sentralt, og det skal ikke gjennomføres lokale forhandlinger i det enkelte helseforetak, bortsett fra ved Martina Hansens Hospital.

Legeforeningen og Spekter ble også enige om flere partsarbeider som blant annet skal kartlegge omfang, lønns- og arbeidsvilkår for forskere i helseforetakene, og se på situasjonen til legespesialistene.  

De avsluttende sentrale forhandlingene mellom Akademikerne og Spekter skal gjennomføres 22. juni.

Legeforeningens medlemmer som jobber i helseforetakene, Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo og Martina Hansens Hospital i Bærum, er omfattet av oppgjøret.