Enighet om ny særavtale for legene i Virke

Legeforeningen og Virke ble fredag 14. april enige om ny sentral særavtale for legene i private ideelle sykehus.
Bilde av Anne-Karin Rime og Virke
UNDERTEGNER: President Anne-Karin Rime og Ann Torunn Tallaksen, forhandlingssjef i Virke, fullførte fredag særavtaleforhandlingene. Foto: Legeforeningen

– Forhandlingene har vært konstruktive. Vi er glade for at partene er blitt enige. Vi ser frem til konstruktivt partssammensatt arbeid i kommende særavtaleperiode, sier Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen.

Partene har blant annet avtalt et forenklet og forbedret system for innplassering i lønnssystemet for leger i spesialisering. Partene er enige om økt hviletid mellom to perioder til stede på arbeidsplassen, og det er avtalt ny sats for utrykning under uforutsett vakt.  

Endringene er i tråd med resultatet av forhandlingene med Spekter i 2022.  

Partene er også enige om å nedsette en arbeidsgruppe som skal kartlegge og vurdere behov og muligheter for videreutvikling av særavtalen, herunder bestemmelser om ferieplanlegging. Det er oppnådd enighet om at retten til redusert ukentlig arbeidstid for legespesialister og overleger i samme vaktsjikt som LIS, skal vurderes i de lokale forhandlingene. I tillegg oppfordres de lokale parter til å vurdere kriterier for lønnsutvikling for overleger (lønnsstige). 

Innen 30. juni skal det gjennomføres lokale forhandlinger i virksomhetene, med mindre partene lokalt blir enig om noe annet. 

Virke-området omfatter blant annet Diakonhjemmet Sykehus og Haraldsplass diakonale sykehus. Særavtalen tilsvarer A2 i helseforetakene.

Forhandlingene ble gjennomført 13. og 14. april.