Faglandsrådet er i gang

Første dag av årets faglandsråd startet i strålende solskinn på Soria Moria på toppen av Oslo. Nærmere 100 personer var møtt opp til to dager med gode faglige diskusjoner og valg av nytt fagstyre.
Ståle O. Sagabråten. Foto: Legeforeningen
– Det er viktig med god kultur for gode diskusjoner. Foto: Legeforeningen

– Vi skal peile ut arbeids- og satsingsområder som gjør at vi kan påvirke helsevesenet og gi et best mulig helsetilbud til flest mulig, sa leder av fagstyret Ståle Sagabråten da han ønsket delegater og andre velkommen.

Sagabråten snakket om viktigheten av kloke valg i helsevesenet.

– Det som gir verdi for den enkelte pasient er viktig. Vi må huske på det og ikke overbehandle pasienter og brukere. Vi har et samfunn som dytter oss i retning av kundestyrte helsetjenester.

Sagabråten nevnte at det hadde vært flere gode forslag til fagsaker og at Fagstyret har landet på to viktige temaer, nemlig retningslinjearbeid og sosial ulikhet i helse. Disse temaene skal dermed bli grundig diskutert i løpet av de to neste dagene.

Sagabråten avsluttet med å si at faglandsrådet i tillegg til å velge nytt styre, også skal vedta et nytt arbeidsprogram.

– Det er viktig med god kultur for gode diskusjoner. Vi må ha et tydelig budskap og fremme god dialog mellom ulike fagmedisinske foreninger.

President Anne-Karin Rime hilset også faglandsrådet velkommen:

– Vi er midt inne i en tid med prioriteringer og vi må se på hva som er viktig for pasienten. Vi må ha en åpenhet og en vilje til å diskutere alle faktorene, for her skal vi være premissleverandører, sa hun.  

Rime avsluttet med å si at Legeforeningen fortsatt skal være en samlet forening, og at det er avgjørende med gode innspill fra et kompetent og tydelig faglandsråd.